You are here:   Chính sách bảo mật
 • CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
 •  

  - Thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhà, cơ quan hoặc số điện thoại, kinh nghiệm làm việc và những thông tin khác như dữ liệu liên quan đến lý lịch trích ngang và đơn xin việc.

  - Không bán, không cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác hay bên thứ ba không rõ nguồn gốc trừ khi nhằm mục đích cung cấp cho bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chỉ với điều kiện bạn đã cho phép, hoặc chỉ trong các trường hợp dưới đây.

  - Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân phục vụ các mục đích kinh doanh của VietABank, bao gồm việc truyền thông với các chi nhánh và công ty con

  - Người sử dụng cũng được yêu cầu phải tôn trọng điều khoản an toàn này khi đăng nhập vào trang web của chúng tôi. Chỉ được cung cấp những thông tin phục vụ cho mục đích xin việc mà thôi. Một khi thông tin cung cấp được xem là không vì mục đích xin việc, tài khoản của bạn sẽ  tự động bị xóa đi.
  Bạn biết đến website tuyển dụng của VietABank qua: