You are here:   Cơ hội nghề nghiệp

 

 • Chuyên viên Giám sát tín dụng
 • Mã công việc : GSTD Ngành nghề: Khối Quản trị Rủi ro
  Địa điểm: Hà Nội Loại hình: Nhân viên chính thức
  Lương: Thỏa thuận Hình thức: Nhân viên chính thức
  Cấp bậc: Chuyên viên Bằng cấp: Đại học
  Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Phụ cấp: N/A
  Giới tính: Nam/Nữ Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2018

  Mô tả công việc:

  1. Các công việc chính:
  - Quản lý giới hạn tín dụng theo ngành hàng, nhóm khách hàng liên quan; dư nợ theo mục đích, kỳ hạn, loại tiền, loại TSBđ, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn
  - Kiểm soát, thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro TD (dự phòng chung, dự phòng cụ thể) tòan hàng
  - Xây dựng quy trình, tiêu chí, mẫu biểu, hướng dẫn… công tác giám sát tín dụng sau giải ngân toàn hệ thống
  - Thực hiện kiểm tra đột xuất/ định kỳ hồ sơ tín dụng của các Đơn vị kinh doanh đảm bảo tuân thủ các điều kiện tín dụng đã được phê duyệt và tuân thủ các quy định của VAB và pháp luật.
  - Giám sát chất lượng nợ vay tại các Đơn vị kinh doanh, phát hiện các vi phạm, các dấu hiệu bất thường, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất thực hiện các biện phát phòng ngửa rủi ro.
  - Giám sát việc đánh giá lại tài sản theo định kỳ, phân tích mức độ ảnh hưởng do sự thay đổi về giá trị của từng loại tài sản bảo đảm.
  - Thông qua việc rà soát các khoản vay và các khoản nợ xấu/ nợ có vấn đề  xác định các điểm yếu trong quá trình phê duyệt và kiểm soát tín dụng, phối hợp với Trung tâm phê duyệt tín dụng/Trung tâm kiểm soát tìn dụng để cải tiến quy trình cho phù hợp.
  - Kiến nghị chỉnh sửa các chính sách và công cụ quản lý rủi ro tín dụng và các lĩnh vực nghiệp vụ có liên quan.
  - Thu thập và phổ biễn bài học kinh nghiệm liên quan đến rủi ro TD trong họat động cấp TD trong hệ thống
  - Cung cấp thông tin và tư vấn cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt tín dụng trong việc đánh giá các rủi ro liên quan đến tín dụng và việc tuân thủ các chính sách tín dụng của đơn vị.
  2. Quản lý thông tin liên quan đến họat động tín dụng bảo đảm cho công tác báo cáo thống kê và quản trị điều hành:
  - Báo cáo đánh giá hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu về tình hình cấp tín dụng tại đơn vị trong hệ thống
  - Báo cáo hàng ngày về các khỏan cấp tín dụng được phê duyệt trong hệ thống VAB
  - Báo cáo quản lý rủi ro tín dụng.
  - Tổ chức xây dựng các chương trình báo cáo, mẫu báo cáo tự động
  - Tổ chức quản lý việc khai thác hệ thống thông tin tín dụng của NHNN và các tổ chức khác liên quan.
  - Lập báo cáo kiểm soát các chỉ số hoạt động ngân hàng đám bảo theo đúng quy định của NHNN. Đưa ra cảnh báo khi có dấu hiệu vượt quy định nhằm hỗ trợ các phòng ban nghiệp vụ, lãnh đạo định hướng xử lý.

  Yêu cầu công việc:

  - Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Luật
  - Có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/ quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng
  - Am hiểu pháp luật liên quan đến tín dụng NH, chuyên sâu về các thông lệ quốc tế liên quan QLRRoTD
  - Kiến thức tốt trong QLRRo & tín dụng
  - Am hiểu pháp luật VN & hiểu biết các thông lệ quốc tế về QLRR

  Cách thức ứng tuyển:
  Cách 1: Điền form thông tin theo mẫu (download tại trang chủ vietabank.com.vn/mục tuyển dụng) và gửi về email: tuyendung@vietabank.com.vn. Tiêu đề: Vị trí ứng tuyển - Địa điểm làm việc mong muốn - Họ tên. VD: NVLT - HCM - Nguyễn Văn A
  Cách 2: Nộp trực tuyến trên trang tuyển dụng
  Bạn biết đến website tuyển dụng của VietABank qua: