Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Mua sắm tập trung (Hội sở Hà Đông)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổng hợp tiếp nhận yêu cầu, tờ trình từ các đơn vị sau đó lên kế hoạch mua sắm thiết bị, tài sản và dịch vụ thuê ngoài theo định kỳ trên toàn hệ thống.
 • Tìm kiếm các nhà cung cấp, nhà thầu và quản lý chất lượng hàng hóa cung cấp nhu cầu mua sắm của đơn vị
 • Tiếp nhận hồ sơ chào giá/báo giá của các nhà cung cấp, thương thảo hợp đồng và tổ chức ký hợp đồng với các nhà cung cấp theo quy định
 • Lập hồ sơ thầu, chào thầu, thực hiện mời thầu, chấm thầu, đánh giá hồ sơ, năng lực chuyên môn của nhà thầu, đàm phán với nhà thầu.
 • Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng với nhà cung cấp
 • Có khả năng xây dựng quy trình mua sắm, tư vấn cho lãnh đạo về các công việc mua sắm.
 • Giải đáp, tư vấn, hỗ trợ đơn vị trong toàn hệ thống về công tác mua sắm.

Job Requirement

 • Có kiến thức, chuyên môn về nghiệp vụ mua sắm tài sản, hàng hóa, công cụ
 • Am hiểu về pháp luật liên quan đến lĩnh vực mua sắm tài sản hàng hóa
 • Có kinh nghiệm về mua sắm thiết bị tin học
 • Có kỹ năng xây dựng và quản lý công việc, tổng hợp, phân tích giải quyết các vấn đề.
 • Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp trong công việc.
 • Tinh thần trách nghiệm, ý thức tuân thủ và có tính liêm trực.
 • Thành thạo về word và excel
 • Tốt nghiệp ĐH trở lên có chuyên ngành về kinh tế, tài chính, Luật…hoặc tương đương
 • Có từ 1-3 năm kinh nghiệm liên tục về mua sắm
 • Có kinh nghiệm về làm hồ sơ thầu

Similar Jobs

Chuyên viên Nghiệp vụ Nhân sự

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
Chuyên viên Nghiệp vụ Nhân sự
New

Chuyên viên Thẻ - Mảng Thanh quyết toán và Đối soát - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 4 days ago
Chuyên viên Thẻ - Mảng Thanh quyết toán và Đối soát - HO Hà Đông
New

Chuyên Viên Hậu Kiểm (HO Hà Đông)

Salary: Competitive
Posted 7 days ago
Chuyên Viên Hậu Kiểm (HO Hà Đông)
New

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng (Hà Đông - Hà Nội)

Salary: Negotiable
Posted 9 days ago
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng (Hà Đông - Hà Nội)

Chuyên viên chính phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 14 days ago
Chuyên viên chính phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

CV/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp

Salary: Negotiable
Posted 16 days ago
CV/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp

Chuyên viên Thẻ - Phụ trách Mảng Ngân hàng Số - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 18 days ago
Chuyên viên Thẻ - Phụ trách Mảng Ngân hàng Số - HO Hà Đông

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.