Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Hậu Kiểm (HO Hà Đông)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Công tác báo cáo và xây dựng chế độ:
- Tham gia xây dựng các chính sách, quy trình, quy chế, các dự thảo, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ kế toán, hạch toán.
- Tham gia xây dựng các dự án của Ngân hàng liên quan tới thay đổi chính sách, sản phẩm của cơ quản quản lý và ngân hàng.
- Hướng dẫn cho NV hậu kiểm và CBNV thực hiện nghiệp vụ thực hiện công tác theo từng nghiệp vụ.

2 Công tác Hậu kiểm:
- Thực hiện hậu kiểm các giao dịch nghiệp vụ tại Hội sở/chi nhánh theo quy trình hậu kiểm. Báo cáo cho người quản lý trực tiếp và các phòng ban nghiệp vụ về những sai sót nghiệp vụ (nếu có) để kịp thời sửa chữa, điều chỉnh. 
- Định kỳ lập báo cáo giám sát/thực hiện hậu kiểm các phần hành nghiệp vụ cho Trưởng bộ phận hậu kiểm

3. Thực hiện kiểm soát số liệu kế toán tổng hợp hàng ngày/tháng/quý/năm:
- Giám sát các báo cáo cân đối kế toán chi tiết/ tổng hợp của các đơn vị trên toàn hệ thống hàng ngày và gửi các số liệu chênh lệch cân đối cho các chuyên viên kế toán tổng hợp chuyên trách điều chỉnh trước khi truyền hoặc gửi cho NHNN và các cơ quan quản lý chức năng.
- Giám sát, phát hiện các lỗi hạch toán kế toán / lỗi hệ thống để thông báo cho các đơn vị / phòng ban chuyên môn khắc phục kịp thời.
- Giám sát các tài khoản phải thu/ phải trả bao gồm cả các tài khoản trung gian trên toàn hệ thống, yêu cầu các chi nhánh/đơn vị giải quyết xử lý các khoản tồn đọng lâu ngày.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc/Phó giám đốc trung tâm kế toán.

Job Requirement

1. Trình độ và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính kế toán ngân hàng
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương trình độ B
- Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản : Exel, Word, Powerpoint

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính, ngân hàng, dịch vụ khách hàng,... 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên kế toán

2. Kiến thức kĩ năng:

- Kỹ năng quản lý và tổ chức khoa học, kỹ năng quản lý thời gian;
- Kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng  giao tiếp.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản;
- Tính trung thực, cẩn thận và chịu được áp lực cao từ công việc

 

Similar Jobs

CV/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông (mảng tín dụng)

Salary: Competitive
Yesterday
CV/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông (mảng tín dụng)
New

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội: Hà Đông, Long Biên

Salary: Negotiable
Yesterday
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội: Hà Đông, Long Biên
New

CV/CVC Hỗ trợ Kinh doanh - Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 2 days ago
CV/CVC Hỗ trợ Kinh doanh - Hội sở Hà Đông
New

Chuyên viên Nghiệp vụ Nhân sự

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
Chuyên viên Nghiệp vụ Nhân sự

Chuyên viên Thẻ - Mảng Thanh quyết toán và Đối soát - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 9 days ago
Chuyên viên Thẻ - Mảng Thanh quyết toán và Đối soát - HO Hà Đông

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng (Hà Đông - Hà Nội)

Salary: Negotiable
Posted 14 days ago
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng (Hà Đông - Hà Nội)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.