Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kiểm toán viên (Hội sở Quận Hà Đông)

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc cá nhân định kỳ hàng tháng, quý.
-Thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho công tác giám sát, kiểm toán các đối tượng được phân công.
- Tham gia lập kế hoạch, chương trình kiểm toán chi tiết theo từng cuộc kiểm toán được phân công.
- Thực hiện công tác kiểm toán tại các đơn vị (thực hiện kiểm toán, họp trao đổi với đơn vị).
- Hỗ trợ trưởng đoàn trong việc soát xét giấy tờ làm việc, lập báo cáo kiểm toán.
- Thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra tình hình khắc phục các kiến nghị sau kiểm toán; đánh giá công tác khắc phục kiến nghị theo đối tượng được phân công.
- Thực hiện Lưu trữ các tài liệu, bằng chứng kiểm toán cũng như các tài liệu cần thiết khác trong quá trình kiểm toán của Đoàn kiểm toán theo quy định về lưu trữ tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu cho đối tượng kiểm toán được phân công.
- Tham gia công tác đánh giá sự phù hợp, hiệu lực hiệu quả của Hệ thống KSNB trong phạm vi công việc được phân công từ đó đưa ra các kiến nghị biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao  hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KSNB theo lĩnh vực được phân công
- Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng công tác kiểm toán nội bộ đối với lĩnh vực, hoạt động được phân công thực hiện.
- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên được phân công, tham gia các khóa đào tạo chuyên môn phù hợp để nâng cao năng lực.
- Thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng hồ sơ rủi ro cho các đối tượng kiểm toán theo lĩnh vực, hoạt động được phân công.
- Thực hiện góp ý các quy định, quy trình nội bộ.
- Thực hiện công tác giám sát từ xa đối với các chi nhánh, đơn vị được phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo  phân công.

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Bằng cấp, chứng chỉ : Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật, công nghệ thông tin (Đối với kiểm toán viên công nghệ thông tin).

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc làm công tác kiểm toán tối thiểu là 03 năm; Đối với kiểm toán viên công nghệ thông tin, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên còn phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tối thiểu là 03 năm.

- Năng lực cần thiết:  
+ Kỹ năng: Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ
+ Phẩm chất: Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật, Nhiệt tình, thận trọng, cẩn thận, khách quan, trung thực, công bằng, không định kiến, Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định 

 

Similar Jobs

Chuyên viên Kế toán nội bộ (Quận Hà Đông)

Salary: Competitive
Posted 8 days ago
Chuyên viên Kế toán nội bộ (Quận Hà Đông)

Kiểm soát viên - PGD Văn Quán (Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 10 days ago
Kiểm soát viên - PGD Văn Quán (Hà Đông)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.