Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng Pháp chế và Giám sát tuân thủ - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Job Description

I. Nhiệm vụ pháp chế:

1. Tham mưu, tư vấn pháp lý

2. Thẩm định tính pháp lý đối với các hệ thống văn bản tại VietABank

3. Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp với bên thứ ba (không bao gồm công tác xử lý nợ, trừ trường hợp đặc biệt theo chỉ định của cấp có thẩm quyền):

4. Thực hiện công tác quản lý hệ thống văn bản định chế

5. Xây dựng, cập nhật quản lý hệ thống phân quyền, ủy quyền

II. Nhiệm vụ giám sát tuân thủ:

1. Thanh tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy định nội bộ và quy định của pháp luật  trong hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị trên toàn hệ thống:

2. Phối hợp với Khối Quản trị rủi ro tổ chức triển khai công tác phòng chống rửa tiền của VAB, tuân thủ Đạo Luật FATCA và các đạo luật khác có liên quan đến hoạt động thanh toán, chuyển tiền.

3. Tổ chức triển khai công tác phòng chống khủng bố, phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo, phòng chống tiêu cực trong nội bộ. 

Job Requirement

-  Cử nhân trở lên chuyên ngành Luật, tài chính ngân hàng, kiểm toán phù hợp với yêu cầu công việc

- Có thời gian làm việc từ 10 năm trở lên trong lĩnh vực tư vấn pháp luật/pháp chế/giám sát tuân thủ của các Ngân hàng.

- Có  kỹ năng đào tạo chuyên môn cho các chuyên viên khác; có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý con người và công việc.

- Khả năng thực hiện nghiệp vụ pháp chế và tuân thủ.
- Khả năng tổng hợp, giao tiếp, trình bày (nói, viết) tốt; tư duy rõ ràng.
- Nhận thức sâu về tổ chức và hoạt động nghiệp vụ trong ngành ngân hàng.
- Có khả năng chuyên sâu trong việc nghiên cứu, tra cứu về pháp luật và nghiệp vụ ngân hàng. 
 - Am hiểu sâu các quy định pháp luật;
- Hiểu biết tốt về các hoạt động của Ngân hàng;
- Có hiểu biết chung về chính trị, xã hội;
- Khả năng nắm bắt công việc nhanh; tổ chức thực hiện công việc khoa học.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;                                              

- Có thể đọc viết tài liệu bằng tiếng Anh

Similar Jobs

CV/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông (mảng tín dụng)

Salary: Competitive
Yesterday
CV/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông (mảng tín dụng)
New

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội: Hà Đông, Long Biên

Salary: Negotiable
Yesterday
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội: Hà Đông, Long Biên
New

CV/CVC Hỗ trợ Kinh doanh - Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 2 days ago
CV/CVC Hỗ trợ Kinh doanh - Hội sở Hà Đông
New

Chuyên viên Nghiệp vụ Nhân sự

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
Chuyên viên Nghiệp vụ Nhân sự

Chuyên viên Thẻ - Mảng Thanh quyết toán và Đối soát - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 9 days ago
Chuyên viên Thẻ - Mảng Thanh quyết toán và Đối soát - HO Hà Đông

Chuyên Viên Hậu Kiểm (HO Hà Đông)

Salary: Competitive
Posted 12 days ago
Chuyên Viên Hậu Kiểm (HO Hà Đông)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.