You are here:   Cơ hội nghề nghiệp

Tiêu chí tìm kiếm

Tìm kiếm
Tổng số mẩu tin : 34 Số mẩu tin trên 1 trang
STTNgày đăngTên công việcĐịa điểmLươngNgày hết hạn
1 17/07/2019 Chuyên viên chính / cao cấp Phát triển mạng lưới Tp.HCMThỏa thuận15/08/2019
2 12/07/2019 Tổ trưởng Hành chính - Khu vực HCM Tp.HCMThỏa thuận15/08/2019
3 10/07/2019 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp - HCM / Hà Nội Tp.HCM;Hà NộiThỏa thuận15/08/2019
4 09/07/2019 Chuyên viên Tra soát, khiếu nại Thẻ quốc tế Hà NộiThỏa thuận15/08/2019
5 09/07/2019 Chuyên viên Quản lý rủi ro thẻ Hà NộiThỏa thuận15/08/2019
6 09/07/2019 Chuyên viên Thanh toán, đối soát thẻ tín dụng quốc tế Hà NộiThỏa thuận15/08/2019
7 09/07/2019 Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu Tp.HCMThỏa thuận15/08/2019
8 09/07/2019 Chuyên viên Vận hành và Quản trị hệ thống Thẻ Tp.HCMThỏa thuận15/08/2019
9 09/07/2019 Chuyên viên Phát triển ứng dụng Tp.HCMThỏa thuận15/08/2019
10 08/07/2019 Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Lớn - HCM / Hà Nội Tp.HCM;Hà NộiThỏa thuận15/08/2019
1234
Bạn biết đến website tuyển dụng của VietABank qua: