Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Some Jobs You Might Like

Chuyên viên Thẻ - Phụ trách Mảng Ngân hàng Số - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Expired Date: 09/11/2022
Chuyên viên Thẻ - Phụ trách Mảng Ngân hàng Số - HO Hà Đông
New

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Bình Dương, Đồng Nai, Phan Thiết, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu

Salary: 6,000,000 - 24,000,000 VND
Expired Date: 31/10/2022
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Bình Dương, Đồng Nai, Phan Thiết, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu
New

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - PGD Thạch Trụ - Quảng Ngãi

Salary: Negotiable
Expired Date: 24/10/2022
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - PGD Thạch Trụ - Quảng Ngãi
New

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên)

Salary: Negotiable
Expired Date: 26/10/2022
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên)
New

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Chi Nhánh Buôn Ma Thuột

Salary: Competitive
Expired Date: 24/10/2022
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Chi Nhánh Buôn Ma Thuột
New

Chuyên viên Call Center - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Expired Date: 25/10/2022
Chuyên viên Call Center - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
New

CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông, Hà Nội (mảng tín dụng)

Salary: Competitive
Expired Date: 27/10/2022
CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông, Hà Nội (mảng tín dụng)

Cộng tác viên Phát hành thẻ {HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI}

Salary: Negotiable
Expired Date: 27/10/2022
Cộng tác viên Phát hành thẻ {HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI}

Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Salary: Negotiable
Expired Date: 20/10/2022
Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

CV/CVC/CVCC Thanh toán thẻ Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Expired Date: 27/10/2022
CV/CVC/CVCC Thanh toán thẻ  Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách Khách hàng Cá nhân - Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Salary: Negotiable
Expired Date: 22/10/2022
Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách Khách hàng Cá nhân - Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Giao dịch viên - khu vực Hà Nội (Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên,...)

Salary: Negotiable
Expired Date: 20/10/2022
Giao dịch viên - khu vực Hà Nội (Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên,...)

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - PGD Biên Hòa, PGD Hố Nai (Đồng Nai)

Salary: 6,000,000 - 24,000,000 VND
Expired Date: 16/10/2022
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - PGD Biên Hòa, PGD Hố Nai (Đồng Nai)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.