Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Some Jobs You Might Like

Chuyên viên Thẻ và Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Expired Date: 15/10/2023
Chuyên viên Thẻ  và Ngân hàng Số - KV Hà Nội
New

Giao dịch viên - Hà Nội (khu vực Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Long Biên...)

Salary: Negotiable
Expired Date: 31/10/2023
Giao dịch viên - Hà Nội (khu vực Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Long Biên...)
New

Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh Khách hàng Cá nhân - Hội sở Hà Đông (Hà Nội)

Salary: Negotiable
Expired Date: 31/10/2023
Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh Khách hàng Cá nhân - Hội sở Hà Đông (Hà Nội)

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc

Salary: 8,000,000 - 24,000,000 VND
Expired Date: 30/09/2023
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân - Quảng Ninh (TP. Hạ Long)

Salary: 7,000,000 - 24,000,000 VND
Expired Date: 25/10/2023
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân - Quảng Ninh (TP. Hạ Long)
New

Giao Dịch Viên - TP. Bắc Ninh

Salary: 6,500,000 - 9,000,000 VND
Expired Date: 25/10/2023
Giao Dịch Viên - TP. Bắc Ninh
New

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - TP. Bắc Ninh

Salary: 7,000,000 - 30,000,000 VND
Expired Date: 25/10/2023
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - TP. Bắc Ninh
New

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Quảng Ninh (TP. Hạ Long)

Salary: 7,000,000 - 30,000,000 VND
Expired Date: 25/10/2023
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Quảng Ninh (TP. Hạ Long)
New

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hải Phòng (Q. Lê Chân)

Salary: 7,000,000 - 30,000,000 VND
Expired Date: 25/10/2023
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hải Phòng (Q. Lê Chân)
New

Kiểm soát viên - Hải Phòng (Q. Lê Chân)

Salary: 10,000,000 - 14,000,000 VND
Expired Date: 25/10/2023
Kiểm soát viên - Hải Phòng (Q. Lê Chân)
New

Nhân viên lái xe Lãnh đạo (Ưu tiên khu vực: Đống Đa, Cầu Giấy)

Salary: Negotiable
Expired Date: 31/10/2023
Nhân viên lái xe Lãnh đạo (Ưu tiên khu vực: Đống Đa, Cầu Giấy)

Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách Kinh doanh (KV Bình Dương)

Salary: Competitive
Expired Date: 18/10/2023
Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách Kinh doanh (KV Bình Dương)

Giao dịch viên - Bạc Liêu (TP Bạc Liêu, Hòa Bình, Hộ Phòng)

Salary: 6,500,000 - 9,000,000 VND
Expired Date: 16/10/2023
Giao dịch viên - Bạc Liêu (TP Bạc Liêu, Hòa Bình, Hộ Phòng)

Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Salary: Negotiable
Expired Date: 15/10/2023
Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Giao Dịch Viên - An Giang (KV Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú)

Salary: 6,500,000 - 9,000,000 VND
Expired Date: 16/10/2023
Giao Dịch Viên - An Giang (KV Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.