Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Bancassurance - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng và phân bổ kế hoạch kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ cho các ĐVKD ;

- Xây dựng chính sách khuyến mại KH, thi đua khen thưởng cho ĐVKD
- Xây dựng hệ thống báo cáo, theo dõi doanh số kinh doanh bảo hiểm Nhân thọ, Phi Nhân thọ, đánh giá hiệu quả kinh doanh, hiệu quả thu nhập, chi phí của các hoạt động liên quan đến các sản phẩm/mô hình Bancassurance;
- Tổ chức công tác theo dõi, tổng hợp, đối soát doanh số bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ;
- Quản lý ấn phẩm, ấn chỉ bảo hiểm, đầu mối tổng hợp nhu cầu, phân bổ cho các ĐVKD 
- Thực hiện các báo cáo kinh doanh, báo cáo đối soát, tính toán chi trả lương kinh doanh bảo hiểm Nhân thọ, Phi Nhân thọ cho các đối tượng và phân bổ thu nhập cho các ĐVKD định kỳ hàng tháng; tổng kết chi trả các chương trình khuyến mại, ưu đãi dành cho Khách hàng;
- Hỗ trợ các công việc hành chính, tổ chức sự kiện của Trung tâm Banca...

Job Requirement

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học (trở lên) chuyên ngành có liên quan: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
- Vi tính: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...)
Kinh nghiệm: 
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính - Bảo hiểm
- Có kiến thức về sản phẩm bảo hiểm và triển khai bán sản phẩm bảo hiểm ở kênh Bancassurance.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm admin tại các dự án Banca hoặc kinh nghiệm tính toán phân tích số liệu KPI và làm việc tại các công ty bảo hiểm nhân thọ

Similar Jobs

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng (Làm việc tại Hà Đông - Hà Nội )

Salary: Negotiable
Yesterday
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng (Làm việc tại Hà Đông - Hà Nội )
New

CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)
New

CV/CVCC Phát Triển Sản Phẩm huy động Khách Hàng Cá Nhân - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Salary: Competitive
Posted 7 days ago
CV/CVCC Phát Triển Sản Phẩm huy động Khách Hàng Cá Nhân - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Kiểm toán viên Cao cấp - Hội sở Hà Đông - Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 7 days ago
Kiểm toán viên Cao cấp - Hội sở Hà Đông - Hà Nội

Trưởng phòng Định chế tài chính - Làm việc tai TSC Hà Đông (Hà Nội)

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
Trưởng phòng Định chế tài chính - Làm việc tai TSC Hà Đông (Hà Nội)

CV/CVCC Phát Triển Sản Phẩm tín dụng Khách Hàng Cá Nhân - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Salary: Competitive
Posted 19 days ago
CV/CVCC Phát Triển Sản Phẩm tín dụng Khách Hàng Cá Nhân - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Chuyên viên Phát triển Ứng dụng (.net) - Làm việc tại TSC Hà Đông (Hà Nội)

Salary: Negotiable
Posted 19 days ago
Chuyên viên Phát triển Ứng dụng (.net) - Làm việc tại TSC Hà Đông (Hà Nội)

CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 20 days ago
CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 27 days ago
Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.