Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Cao cấp Tuyển dụng - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Job Description

1. Công tác tuyển dụng:

- Lập kế hoạch triển khai công tác tuyển dụng theo chỉ tiêu được giao

- Tìm kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng bằng các phương pháp (đăng tuyển, hunt,...)

- Thực hiện trực tiếp tuyển dụng các vị trí tuyển dụng theo phân cấp thuộc thẩm quyền tuyển dụng theo sự phân công của các cấp quản lý

- Hỗ trợ các công tác tuyển dụng các của CBNV của Phòng theo sự phân công.

- Báo cáo kết quả tuyển dụng theo tuần, tháng, quý.

2. Công tác tạo nguồn:

- Lập kế hoạch triển khai công tác tạo nguồn theo kế hoạch đã được xây dựng và phê duyệt của BLĐ

- Triển khai cùng các CBNV thuộc thẩm quyền thực hiện các kế hoạch tạo nguồn.

- Tham mưu cho quản lý, BLĐ về việc thực hiện, triển khai công tác tạo nguồn.

- Thực hiện các công tác quảng bá hình ảnh tại fanpage, website, ...đẩy mạnh thương hiệu tuyển dụng.

- Trực tiếp tham gia các chương trình tạo nguồn: hội chợ việc làm, chương trình về trường...tại khu vực phụ trách, hoặc phát sinh khi có đề xuất của quản lý, BLĐ

- Báo cáo kết quả thực hiện, tuyển chọn, phân loại nguồn ứng viên.

3. Công tác khác:

- Hoàn tất thủ tục dành cho cán bộ tân tuyển: Soạn thảo các loại tờ trình, QĐTD, QĐXL,.....

- Cập nhận thông tin CBNV mới gia nhập lên hệ thống, xuất HĐLĐ, HĐTV,....

- Hỗ trợ trình ký tờ trình tiếp nhận, thủ tục tiếp nhận, theo dõi các văn bản trình ký, các loại HĐ trình ký và ghi nhận kết quả.

- Thu thập hồ sơ CBNV khu vực phụ trách và theo dõi việc hoàn thiện Hồ sơ.

- Các công việc khác phát sinh.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Tài chính ngân hàng....hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực tuyển dụng trong ngân hàng.

- Kỹ năng tuyển dụng, đánh giá, phân loại ứng viên

- Am hiểu luật lao động, có kiến thức nhất định về quy trình tuyển dụng tại các tổ chức tài chính, ngân hàng

- Có nguồn ứng viên, am hiểu về thị trường lao động tại Việt Nam

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Trung thực, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

Similar Jobs

Chuyên viên Tập sự Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc

Salary: 2,000,000 - 2,000,000 VND
Yesterday
Chuyên viên Tập sự Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc
New

Chuyên viên Tập sự Quan hệ Khách hàng cá nhân - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc

Salary: 2,000,000 - 2,000,000 VND
Yesterday
Chuyên viên Tập sự Quan hệ Khách hàng cá nhân - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc
New

Tập Sự Giao dịch viên - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc

Salary: 2,000,000 - 2,000,000 VND
Yesterday
Tập Sự Giao dịch viên - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc
New

CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)

Salary: Negotiable
Yesterday
CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)
New

Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội

Salary: Competitive
Posted 2 days ago
Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội
New

Thực tập sinh Tuyển dụng - Hội sở Quận Hà Đông - Hà Nội

Salary: 2,000,000 - 2,000,000 VND
Posted 4 days ago
Thực tập sinh Tuyển dụng - Hội sở Quận Hà Đông - Hà Nội
New

CVCC Phát triển mạng lưới - Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
CVCC Phát triển mạng lưới - Hội sở Hà Đông

CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 9 days ago
CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.