Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/CVC/CVCC Phòng chống rửa tiền

Job Description

1. Mảng xây dựng văn bản nội bộ:

- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;

- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng

2. Mảng tư vấn tuân thủ PCRT:

- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;

- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;

- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;

3. Mảng giám sát giao dịch:

- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;

- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.

4. Mảng báo cáo giao dịch:

+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;

+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.

5. Công tác khác: Theo phân công

+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.

+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

1. Mảng xây dựng văn bản nội bộ:

- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;

- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng

2. Mảng tư vấn tuân thủ PCRT:

- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;

- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;

- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;

3. Mảng giám sát giao dịch:

- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;

- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.

4. Mảng báo cáo giao dịch:

+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;

+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.

5. Công tác khác: Theo phân công

+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.

+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

Job Requirement

  • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế & Tài trợ thương mại, kiểm soát tuân thủ. Hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
  • Kỹ năng: 

- Có khả năng trình bày văn bản tốt

- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt

- Có thể làm được việc nhóm

- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề 

Similar Jobs

Chuyên viên Thẻ và Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Yesterday
Chuyên viên Thẻ  và Ngân hàng Số - KV Hà Nội
New

Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh Khách hàng Cá nhân - Hội sở Hà Đông (Hà Nội)

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh Khách hàng Cá nhân - Hội sở Hà Đông (Hà Nội)

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc

Salary: 8,000,000 - 24,000,000 VND
Posted 62 days ago
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc

Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Salary: Negotiable
Posted 13 days ago
Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Chuyên viên Kế toán nội bộ - Hội sở Hà Đông

Salary: Competitive
Posted 13 days ago
Chuyên viên Kế toán nội bộ - Hội sở Hà Đông

CV/CVC/CVCC Quản trị hệ thống (system management ) làm việc tại Hội sở Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 34 days ago
CV/CVC/CVCC Quản trị hệ thống (system management ) làm việc tại Hội sở Hà Nội

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 34 days ago
Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.