Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Dịch vụ Công nghệ Thông tin - Làm việc tại TSC Hà Đông (Hà Nội)

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

1. Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu về sự cố Công nghệ Thông tin liên quan đến các ứng dụng vận hành hệ thống của End-user .
- Thực hiện xử lý các yêu cầu đúng chất lượng và SLA theo quy định.
- Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, trả lời thắc mắc thông qua email hoặc điện thoại đối với tất cả nội dung liên quan hệ thống Công nghệ Thông tin.
- Tham gia xử lý các sự cố Công nghệ Thông tin cho người dùng cuối.
- Thực hiện phân quyền toàn bộ các chương trình ứng dụng cho người dùng cuối.
2. Cung cấp các báo cáo quản lý về tính tuân thủ quy trình chất lượng các sản phẩm, dịch vụ trong quá trình thực hiện dự án, thực hiện tiếp nhận và xử lý yêu cầu về Công nghệ Thông tin theo quy trình hiện hành.
3. Cung cấp các số liệu liên quan nhằm thực hiện các báo cáo, công văn của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng và nội bộ VAB.
4. Đề xuất phương án và có khả năng biên soạn các quy trình, quy định, hướng dẫn sử dụng và các tài liệu liên quan đến công việc được phân công.
5. Thực hiện công tác truyền thông của Khối Công nghệ Ngân hàng.
6. Xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo liên quan đến công việc được phân công.
7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp quản lý.

Job Requirement

' - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ Thông tin và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm tại vị trí quản trị dự án  Công nghệ Thông tin; quản trị dịch vụ Công nghệ Thông tin; tích hợp và triển khai các dự án Công nghệ Thông tin;

- Có kinh nghiệm hỗ trợ hướng dẫn người dùng, vận hành Core Flexcube và Phân quyền Core Flexcube, hiểu biết nghiệp vụ giao dịch tại quầy, tiền gửi. Dùng được PL/SQL hoặc ngôn ngữ tương đương.
 

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.