Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Định giá AMC [Hải Phòng

Job Description

1. Thực hiện công tác định giá tài sản, bao gồm các tài sản đơn giản (như nhà phố, xe ô tô..) và phức tạp (như đất sản xuất kinh doanh, dự án BĐS, dây chuyền máy móc...).

- Tiếp nhận, kiểm tra và thu thập hồ sơ pháp lý của tài sản định giá được phân công.

- Trao đổi với đại diện ĐVKD (nhân viên quản lý hồ sơ tài sản cần định giá) về thời gian đi khảo sát thực tế tài sản, bổ sung hồ sơ pháp lý và tình trạng hồ sơ định giá (nếu cần thiết).

- Lên kế hoạch thực hiện khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin tài sản định giá;

- Thu thập thông tin giao dịch của tài sản tương đồng trên thị trường.

- Lập và trình Báo cáo định giá, Thông báo định giá cùng các hồ sơ liên quan của tài sản định giá tới cấp kiểm soát (Tổ trưởng/Phó Phòng/Trưởng Phòng Định giá - theo quy định tại từng thời kỳ).                                 

2. Thực hiện công tác thu thập thông tin giá đất thị trường.

- Lập kế hoạch, thực hiện thu thập, kiểm chứng thông tin giao dịch bất động sản trên thị trường (trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện truyền thông).

- Nhập dữ liệu (trên Báo cáo thu thập thông tin hoặc trên Phần mềm data giá đất thị trường) và trình cấp Trưởng Phòng/Phó Phòng Định giá phê duyệt.

3. Thực hiện công việc nội bộ Phòng Định giá.

- Thực hiện công tác hậu kiểm hồ sơ định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Phòng Định giá.

- Thực hiện báo cáo công việc định giá theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) hoặc đột xuất.

- Thực hiện đánh giá điểm KPIs đối với hồ sơ định giá, thông tin data giá đất thị trường và các công việc khác mà mình thực hiện; trình cấp trên xem xét phê duyệt Bảng đánh giá KPIs.

- Bảo quản, đề xuất cung cấp/sửa chữa/thay thế máy móc, trang thiết bị làm việc cá nhân;

- Chủ động tìm kiếm, nghiên cứu, đề xuất và áp dụng công nghệ thông tin nhằm cải tiến hiệu quả công việc.

4. Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ định giá tài sản

- Tham gia lớp đào tạo hoặc chia sẻ nghiệp vụ do AMC hoặc VietABank tổ chức.

- Hỗ trợ cấp trên thực hiện đào tạo hoặc chia sẻ nghiệp vụ Phòng Định giá (khi được phân công):

+ Lập kế hoạch, triển khai thực hiện đào tạo hoặc chia sẻ nghiệp vụ;

+ Soạn thảo tài liệu liên quan.

- Thực hiện tư vấn cho ĐVKD của VietABank về các vấn đề liên quan đến định giá tài sản (khi được phân công)

- Tư vấn cho cấp trên về các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ định giá tài sản.

5.Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của AMC

6. Thực hiện các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành có liên quan: Thẩm Định giá, Tài chính - Ngân hàng, Luật, Xây dựng, Quản trị Kinh doanh,...

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint, các phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch và giá đất.

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định giá tài sản.

- Ưu tiên người có thẻ thẩm định viên.

3. Kiến thức:

 - Có hiểu biết về lĩnh vực định giá tài sản và pháp luật chuyên ngành.

4. Kỹ năng:

 - Văn hóa giao tiếp công sở

 - Kỹ năng giao tiếp

 - Kỹ năng làm việc nhóm

 - Kỹ năng soạn thảo văn bản

 - Kỹ năng phân tích tổng hợp/thống kê.

Similar Jobs

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Toàn Quốc (Offer Hấp Hẫn + Phúc lợi độc đáo)

Salary: 10,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 17 days ago
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Toàn Quốc (Offer Hấp Hẫn + Phúc lợi độc đáo)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.