Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Hỗ trợ Vận hành người dùng (IT)- Hội sở Hà Đông (Hà Nội)

Job Description

- Triển khai & vận hành mạng LAN, thiết bị CNTT đảm bảo hoạt động ổn định và kết nối thông suốt  theo địa bàn được giao.
- Thực hiện hoặc phối hợp xử lý các yêu cầu về cung cấp, sửa chữa, thay thế các thiết bị CNTT.
- Cài đặt hệ điều hành, chương trình và các ứng dụng đặc thù của Ngân hàng cho từng nhóm người dùng cuối cụ thể.
- Quản lý tất cả các thiết bị CNTT ra-vào Ngân hàng theo địa bàn được giao
- Chịu trách nhiệm đối với việc cấp mới, điều chuyển, cài đặt các thiết bị tin học cho người dùng cuối theo quy trình, quy định của Ngân hàng
- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị CNTT, thiết bị mạng, đường truyền  theo địa bàn được giao.
- Thực hiện giám sát thi công mới hoặc cải tạo các đơn vị/phòng ban liên quan CNTT
- Quản lý tài sản CNTT theo địa bàn được giao (thông qua việc cấp mã số và trên chương trình ứng dụng SDE và thực tế)- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn về thông tin và báo cáo cho Phòng An ninh thông tin, khắc phục lỗi chương trình ứng dụng cho người dùng cuối ở cấp độ 1
- Định kỳ lập bảng báo cáo tình trạng sử dụng thiết bị, đề xuất xử lý đối với những trường hợp mất mát, hư hỏng không sửa chữa được, sử dụng thiết bị không đúng mục đích...
- Thực hiện kiểm kê các loại tài sản CNTT theo địa bàn được giao tối thiểu 01 lần/năm, gồm các thông tin cơ bản: loại tài sản, mức độ quan trọng, vị trí lắp đặt, thông tin về dự phòng, thông tin về bản quyền.- Phối hợp, hỗ trợ cấp trên trong việc đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu/phân công của các cấp quản lý
- Tham gia, tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản về biểu mẫu, quy trình, chính sách, nghiệp vụ liên quan
- Đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến tuyển dụng của VAB
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp quản lý

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương
-  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc các công ty CNTT.

Similar Jobs

CV/CVC/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp - Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
CV/CVC/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp - Hội sở Hà Đông
New

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Hà Đông, Long Biên)

Salary: Negotiable
Posted 18 days ago
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Hà Đông, Long Biên)

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - Làm việc tại TSC Hà Đông - Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
Chuyên viên  phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - Làm việc tại TSC Hà Đông - Hà Nội

CV/CVC/CVCC An ninh Thông tin - Mảng vận hành (Khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh)

Salary: Negotiable
Posted 10 days ago
CV/CVC/CVCC An ninh Thông tin - Mảng vận hành (Khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.