Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Pháp chế và Giám sát tuân thủ

Job Description


  Nhiệm vụ pháp chế:

  1. Tham mưu, tư vấn pháp lý:

  • Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động, tổ chức,…. trong toàn hệ thống VietABank và các công ty con trực thuộc.
  • Thực hiện tư vấn pháp lý và kiểm soát pháp lý đối với hợp đồng, thỏa thuận, văn bản giao dịch khác theo vụ việc phát sinh khi cấp có thẩm quyền tại VietABank ký kết hoặc ban hành các cam kết ra bên ngoài.
  • Tham gia hoặc hỗ trợ đàm phán giao dịch (nếu cần) theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. CVC
  • Phổ biến các văn bản, quy định pháp luật trên toàn hệ thống.
  • Nghiên cứu và trực tiếp góp ý hoặc làm đầu mối tổng hợp ý kiến để đánh giá, tư vấn đối với các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

  2. Thẩm định tính pháp lý đối với các hệ thống văn bản tại VietABank:

  • Thẩm định tính pháp lý đối với tài liệu, văn bản định chế, biểu mẫu trước khi ban hành liên quan đến các hoạt động của VietABank.
  • Xây dựng và quản lý hệ thống biểu mẫu chung của VietABank.
  • Soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng mà VietABank và các công ty con trực thuộc VietAbank ký kết với bên thứ ba.

  3. Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp với bên thứ ba (không bao gồm công tác xử lý nợ, trừ trường hợp đặc biệt theo chỉ định của cấp có thẩm quyền):

  • Tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp với bên thứ ba khi có yêu cầu phát sinh.
  • Tư vấn và báo cáo cho cấp có thẩm quyền về định hướng giải quyết và cơ sở pháp lý của các hồ sơ tranh chấp.
  • Trực tiếp tham gia tố tụng tại tòa án, thi hành án và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu phát sinh tranh chấp theo quy định của cấp có thẩm quyền.

  4. Thực hiện công tác quản lý hệ thống văn bản định chế, hệ thống mẫu biểu của VietABank:

  • Thực hiện quản lý hệ thống văn bản định chế, hệ thống mẫu biểu của VietABank.
  • Rà soát và cập nhật các văn bản định chế, văn bản nội bộ của VietABank và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
  • Soạn thảo các văn bản lập quy theo cấp độ HĐQT liên quan đến chế độ quản trị nội bộ trong hệ thống VietABank theo phân công của Trưởng Phòng.

  5. Xây dựng, cập nhật quản lý hệ thống phân quyền, ủy quyền:

  • Quản lý cập nhật và soạn thảo hệ thống văn bản ủy quyền trên toàn hệ thống.
  • Xây dựng các văn bản nội bộ quy định, hướng dẫn về phân công, ủy quyền trên toàn hệ thống.
  • Trực tiếp thực hiện/tư vấn, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ về việc thay đổi giấy phép hoạt động của VAB theo phân công của Trưởng Phòng.

  II. Nhiệm vụ giám sát tuân thủ:

  • Thanh tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy định nội bộ và quy định của pháp luật  trong hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị trên toàn hệ thống:
  • Phối hợp với Khối Quản trị rủi ro tổ chức triển khai công tác phòng chống rửa tiền của VAB, tuân thủ Đạo Luật FATCA và các đạo luật khác có liên quan đến hoạt động thanh toán, chuyển tiền.
  • Tổ chức triển khai công tác phòng chống khủng bố, phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo, phòng chống tiêu cực trong nội bộ. 


Job Requirement


  1. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm

  • Cử nhân trở lên chuyên ngành Luật, tài chính ngân hàng, kiểm toán.
  • Có thời gian làm việc từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực tư vấn pháp luật/pháp chế/giám sát tuân thủ của các Ngân hàng.

  2. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng

  • Khả năng thực hiện nghiệp vụ pháp chế và tuân thủ.
  • Khả năng tổng hợp, giao tiếp, trình bày (nói, viết) tốt; tư duy rõ ràng.
  • Nhận thức sâu về tổ chức và hoạt động nghiệp vụ trong ngành ngân hàng.
  • Có khả năng chuyên sâu trong việc nghiên cứu, tra cứu về pháp luật và nghiệp vụ ngân hàng.
  • Am hiểu các quy định pháp luật. Hiểu biết về các hoạt động của Ngân hàng;
  • Khả năng nắm bắt công việc nhanh; tổ chức thực hiện công việc khoa học.


Similar Jobs

CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 13 days ago
CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

CVCC Phát triển mạng lưới - Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 38 days ago
CVCC Phát triển mạng lưới - Hội sở Hà Đông

Nhân viên Hành chính - Chi nhánh Hoàng Mai

Salary: Negotiable
Posted 6 days ago
Nhân viên Hành chính - Chi nhánh Hoàng Mai
New

Chuyên viên Nghiệp vụ nhân sự (mảng BHXH) - Làm việc tại TSC Hà Đông,

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
Chuyên viên Nghiệp vụ nhân sự (mảng BHXH) - Làm việc tại TSC Hà Đông,

Thực tập sinh Tuyển dụng - Hội sở Quận Hà Đông - Hà Nội

Salary: 2,000,000 - 2,000,000 VND
Posted 9 days ago
Thực tập sinh Tuyển dụng - Hội sở Quận Hà Đông - Hà Nội

Cộng tác viên Quản lý nhân sự

Salary: Negotiable
Posted 26 days ago
Cộng tác viên Quản lý nhân sự

Chuyên viên Call Center - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 40 days ago
Chuyên viên Call Center - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 41 days ago
CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.