Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển thanh toán đối với từng sản phẩm thẻ và dịch vụ thanh toán khác nhằm phát triển thanh toán qua thẻ, các kênh thanh toán khác đó đa dạng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Xây dựng kế hoạch nâng cấp, điều chỉnh các sản phẩm Thẻ đảm bảo xu thế thanh toán hiện nay.           
 • Cập nhật, nghiên cứu và đề xuất phát triển các sản phẩm, dịch vụ thẻ vật lý.
 • Đề xuất và quản lý triển khai các chương trình khuyến mại, chương trình thúc đẩy kinh doanh thẻ nhằm gia tăng số lượng chủ thẻ và doanh thu phí cho VietABank.
 • Tham gia triển khai, kiểm thử các sản phẩm dịch vụ thẻ.
 • Giám sát, thúc đẩy các ĐVKD về việc phát triển, chào bán về thẻ ghi nợ nội địa, thẻ liên kết và các sản phẩm dịch vụ liên quan
 • Kiểm soát các quy định sản phẩm, tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu hỗ trợ khác về sản phẩm dịch vụ thẻ, và các sản phẩm dịch vụ liên quan.
 • Hỗ trợ, kết nối và chuyển giao các đối tác sử dụng dịch vụ, sản phẩm thẻ & trả lương qua tài khoản VietABank
 • Đề xuất biểu phí dịch vụ thẻ, phí dịch vụ trả lương qua tài khoản… phù hợp với nhu cầu của các phân khúc khách hàng.
 • Kiểm soát các báo cáo về thẻ và các sản phẩm dịch vụ liên quan.
 • Phối hợp và hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh để phát triển về thẻ ghi nợ nội địa, thẻ đồng thương hiệu, thẻ visa và tài khoản lương
 • Phối hợp với các Phòng/Bộ phận của Khối KHCN trong việc thúc đẩy, hỗ trợ, xây dựng các chương trình khuyến mại về thẻ ghi nợi nội địa, thẻ visa, tài khoản lương.
 • Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản về biểu mẫu, quy trình, chính sách, nghiệp vụ liên quan
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp quản lý
 • Chịu trách nhiệm đánh giá, tự đánh giá, rà soát các công việc được giao đối với quản lý, cấp lãnh đạo trực tiếp. Báo cáo và đề xuất các phương án cải tiến, điều chỉnh, bổ sung.
 • Báo cáo và chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh Thẻ: Số lượng thẻ phát hành, Doanh số thanh toán, Số lượng tài khoản thẻ và lương...
 • Báo cáo tình hình triển khai các công tác: xây dựng chính sách sản phẩm, chương trình khuyến mại/chính sách.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu/phân công của các cấp quản lý.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến mảng chức năng được phân công hoặc công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng Đơn vị/Ban lãnh đạo.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Ngân hàng, Tài chính, Ngoại thương, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh,…- Am hiểu về các sản phẩm và thị trường Thẻ & Ngân hàng Số;
- Nắm vững các quy định của NHNN về hoạt động Thẻ & Ngân hàng Số;
- Nắm vững luật NHNN, luật các TCTD và hiểu biết các luật khác có liên quan.- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 

Similar Jobs

CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 6 days ago
CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)
New

CV/CVC/CVCC Phân tích hệ thống dữ liệu (Data warehouse) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 41 days ago
CV/CVC/CVCC Phân tích hệ thống dữ liệu (Data warehouse) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 14 days ago
CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Đào tạo - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Salary: 15,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 15 days ago
Chuyên viên cao cấp Đào tạo - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Chuyên viên An ninh Thông tin (Governance) Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Chuyên viên An ninh Thông tin (Governance) Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.