Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phát triển Ứng dụng (Mảng BA Phân tích Nghiệp vụ) - Làm việc tại HO Hà Đông (Hà Nội)_ Lương hấp dẫn

Job Description

 • Đầu mối tiếp nhận, quản lý yêu cầu từ bộ phận nghiệp vụ; Nghiên cứu và phân tích các bài toán nghiệp vụ, các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng - bao gồm các dịch vụ Core banking, E-banking, Quản lý quan hệ khách hàng, Quản lý tác nghiệp nội bộ; các ứng dụng phục vụ quản trị, điều hành và kinh doanh; Phân tích và khai thác số liệu hỗ trợ các hoạt động phát triển quản trị điều hành và kinh doanh; Đề xuất các giải pháp ứng dụng nghiệp vụ trên hệ thống công nghệ của Ngân hàng
 • Đầu mối với các đối tác, đơn vị cung cấp giải pháp để tìm kiếm các giải pháp liên quan đến nghiệp vụ hữu hiệu phục vụ kinh doanh, quản trị điều hành và rủi ro
 • Giám sát tiến độ, phối hợp trong quá trình xây dựng, triển khai hệ thống.
 • Tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn chi tiết từ các khối/đơn vị/phòng chuyên môn. Hỗ trợ và chuyển các yêu cầu nghiệp vụ thành các giải pháp nghiệp vụ thể hiện trên hệ thống ứng dụng thông qua đặc tả chi tiết về yêu cầu nghiệp vụ, công thức tính, tham số dữ liệu đầu ra/đầu vào
 • Đề xuất, thiết kế các giải pháp CNTT phù hợp với Yêu cầu nghiệp vụ và Giải pháp Kỹ thuật, nhân sự thực hiện của đơn vị
 • Viết các tài liệu mô tả yêu cầu, use case, các diagrams liên quan, các màn hình giao diện người dùng, tài liệu hướng dẫn sử dụng…
 • Tham gia các buổi họp kỹ thuật của nhóm và các bộ phận liên quan.
 • Tham gia triển khai các dự án Công nghệ ngân hàng được phê duyệt của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Phối hợp với các đơn vị (Nội bộ, bên ngoài) thực hiện triển khai dự án.
 • Hỗ trợ chuyên sâu cho Bộ phận Hỗ trợ dịch vụ & sự cố trong công tác hỗ trợ người dùng cuối về sử dụng, khai thác các ứng dụng nghiệp vụ
 • Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc Khối các sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực ứng dụng Ngân hàng

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học

 • Chuyên ngành: Chuyên ngành Công nghệ ngân hàng, Tài chính ngân hàng

 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 • Kiến thức chung: Hiều biết về hệ thống CNTT ngân hàng.

 • Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về nghiệp vụ Ngân hàng.

 • Kinh nghiệm quản lý: Quản lý dự án

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm phân tích core bank, core thẻ, IB/MB, Mobile app

 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm,kỹ năng trình bày vấn đề, tài liệu hóa vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp

 • Kỹ năng chuyên môn: Có kinh nghiệm Phân tích yêu cầu, tài liệu hóa, điều phối nguồn lực và lập kết hoạch triển khai dự án

Similar Jobs

CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 6 days ago
CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)
New

CV/CVC/CVCC Phân tích hệ thống dữ liệu (Data warehouse) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 41 days ago
CV/CVC/CVCC Phân tích hệ thống dữ liệu (Data warehouse) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 14 days ago
CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Đào tạo - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Salary: 15,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 15 days ago
Chuyên viên cao cấp Đào tạo - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Chuyên viên An ninh Thông tin (Governance) Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Chuyên viên An ninh Thông tin (Governance) Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.