Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường (HO Hà Đông)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Giám sát độc lập việc tuân thủ các chính sách và hạn mức quản lý rủi ro thị trường, giám sát hệ thống chỉ số an toàn trong hoạt động và cảnh báo các rủi ro phát sinh liên quan:
- Nhận diện rủi ro thị trường: Nghiên cứu, trao đổi với các đơn vị (ALM, Tài chính-kế toán, Nguồn vốn) các vấn đề liên quan nhằm xác định các nguồn tạo ra rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất đối với hoạt động của ngân hàng;
- Đánh giá rủi ro: Thực hiện tính toán hàng ngày các chỉ số rủi ro thị trường và chỉ số an toàn trong hoat động; Đánh giá định lượng mức độ rủi ro thị trường làm cơ sở cho việc kiểm soát, cảnh báo cũng như xử lý rủi ro.
- Kiểm soát rủi ro:
+ Kiểm soát độc lập các chỉ số rủi ro thị trường và chỉ sổ an toàn trong hoạt động
+ Giám sát độc lập hàng ngày các giao dịch tự doanh (FX/ MM/ vàng) tuân thủ hạn mức giao dịch được phê duyệt cho các đơn vị kinh doanh, làm cơ sở khuyến nghị mức độ tác động của rủi ro thị trường.
- Cảnh báo các dấu hiện và xử lý rủi ro:
+ Thực hiện các báo cáo định kỳ về ảnh hưởng của tình hình thị trường. Đưa ra đánh giá, phân tích, thông tin và gợi ý về quản lý rủi ro thị trường. 
+ Thực hiện báo cáo đánh giá các trạng thái kinh doanh gửi lãnh đạo định kỳ.
+ Đề xuất các biện pháp để hạn chế và phòng ngừa rủi ro thị trường trong các hoạt động tự doanh.

Job Requirement

1. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết về quản lý rủi ro thị trường, nguồn vốn 

- Ưu tiên ứng viên nam

2. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng:

- Kiến thức chung về các nghiệp vụ Nguồn vốn, kinh doanh tiền tệ, ngoại hối, trái phiếu.
- Có kiến thức chuyên môn về kinh tế lượng, thiết lập và phân tích các mô hình kinh tế. 
- Am hiểu kiến thức quản trị rủi ro trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
- Hiểu biết pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp, tương tác tốt; năng động, nhiệt tình; quản lý công việc hiệu qu

Similar Jobs

Chuyên viên Call Center - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
New

CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông, Hà Nội (mảng tín dụng)

Salary: Competitive
Posted 3 days ago
CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông, Hà Nội (mảng tín dụng)
New

Cộng tác viên Phát hành thẻ {HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI}

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
Cộng tác viên Phát hành thẻ {HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI}
New

Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động
New

CV/CVC/CVCC Thanh toán thẻ Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
CV/CVC/CVCC Thanh toán thẻ Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
New

Giao dịch viên - khu vực Hà Nội (Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên,...)

Salary: Negotiable
Posted 5 days ago
Giao dịch viên - khu vực Hà Nội (Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên,...)
New
TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN - CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - HỒ CHÍ MINH, HÀ NỘI
New

Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân ( KV TP Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai)

Salary: Negotiable
Posted 13 days ago
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân ( KV TP Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.