Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng (HO Hà Đông - Hà Nội)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng các chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng:
  - Xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn về hoạt động cấp tín dụng
  - Thực hiện các báo cáo quản lý rủi ro tín dụng cho Ban Điều Hành 
  - Định kỳ rà soát lại các quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động cấp tín dụng để có kiến nghị điều chỉnh phù hợp với pháp luật hiện hành và phù hợp với khẩu vị rủi ro của VAB.
2. Thẩm định, đánh giá, đề xuất biện pháp quản lý rủi ro tín dụng đối với sản phẩm, chính sách tín dụng trước và sau khi ban hành:
  - Tham gia đóng góp ý kiến cho các Khối/phòng/ban liên quan đến việc xây dựng các sản phẩm, chính sách tín dụng của VAB phù hợp với chiến lược kinh doanh.
  - Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, sản phẩm cũng như đề xuất điều chỉnh với các Khối/phòng/ban sao cho phù hợp với chính sách và tình hình kinh doanh thực tế của VAB

Job Requirement

1. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học/ trên đại học chuyên ngành ngân hàng/tài chính/kinh tế 

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Chính sách tín dụng; Quản lý rủi ro tín dụng; hoặc 03 kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm định tín dụng; Kiểm soát tín dụng; hoặc 05 năm công tác Quan hệ khách hàng;

- Ưu tiên nam giới

2. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng

- Am hiểu các nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt là các nghiệp vụ Tín dụng, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

- Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan hoạt động ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực hiện xây dựng và quản lý Hệ thống XHTDNB/Basel II, xây dựng và quản lý danh mục tín dụng, quản lý nợ và lập báo cáo tín dụng.

- Có kỹ năng viết lách; làm việc độc lập/theo nhóm tốt.

Similar Jobs

CV/CVC/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp - Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
CV/CVC/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp - Hội sở Hà Đông
New

Chuyên viên/CVC/CVCC Kế hoạch và Quản trị Tài chính - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 10 days ago
Chuyên viên/CVC/CVCC Kế hoạch và Quản trị Tài chính - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Hà Đông, Long Biên)

Salary: Negotiable
Posted 18 days ago
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Hà Đông, Long Biên)

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - Làm việc tại TSC Hà Đông - Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - Làm việc tại TSC Hà Đông - Hà Nội

CV/CVC/CVCC An ninh Thông tin - Mảng vận hành (Khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh)

Salary: Negotiable
Posted 10 days ago
CV/CVC/CVCC An ninh Thông tin - Mảng vận hành (Khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.