Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/CVC/CVCC Quản lý Tài sản Nợ có (ALM) - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Vị trí tuyển dụng hiện ưu tiên mảng quản lý bảng Cân đối TSN -TSC, quản lý thanh khoản, quản lý lãi suất và hệ thống các BC ALCO

1. Xây dựng chính sách quản lý tài sản nợ - tài sản có

- Tham gia xây dựng quy chế, quy định và hướng dẫn tổ chức thực hiện quản lý tài sản nợ - tài sản có

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy trình nội bộ về quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, quản lý thanh khoản và các quy trình nghiệp vụ khác liên quan

2. Quản lý, phân tích & đánh giá các tác nhân, rủi ro ảnh hưởng đến Bảng cân đối tài sản nợ - tài sản có

- Phân tích bảng cân đối tài sản, các biến động của tài sản nợ - tài sản có,  hỗ trợ quản lý hiệu quả cơ cấu tài sản nợ - tài sản có phù hợp với chiến lược kinh doanh từng thời kỳ

- Đề xuất cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn nhằm quản lý hiệu quả cơ cấu tài sản nợ - tài sản có

- Đánh giá các tác nhân, rủi ro ảnh hưởng đến cơ cấu tài sản nợ - tài sản có

- Tính toán độc lập, giám sát và cảnh báo việc thực hiện các tỷ lệ an toàn hoạt động, đề xuất các biện pháp khắc phục cải thiện tỷ lệ

- Tham gia xây dựng, quản lý các báo cáo theo dõi và giám sát các tỷ lệ khả năng sinh lời, độ lệch kỳ hạn,... của tài sản nợ - tài sản có

- Xây dựng hệ thống báo cáo, mô hình quản trị, phân tích cơ sở dữ liệu đầu vào... phục vụ công tác quản trị tài sản nợ - tài sản có

3. Quản lý giá thành sản phẩm, giám sát/kiểm soát chính sách giá vốn nội bộ (FTP)

- Giám sát theo dõi tình hình lãi suất đầu ra - đầu vào của đơn vị và của toàn hệ thống thông qua rà soát các báo cáo thành phần định kỳ

- Kiểm soát số liệu tính toán và rà soát các đánh giá các đề xuất miễn/giảm lãi suất, lãi phải thu, phí từ các Khối kinh doanh trình Ban TGĐ, ALCO, HĐ Miễn giảm lãi.

- Rà soát/giám sát LS FTP theo các sản phẩm truyền thống/gói c.trình đặc thù huy động, cho vay được ghi nhận đúng, đủ trên hệ thống

- Rà soát hệ thống tính toán thu nhập, chi phí và hiệu quả điều hòa vốn nội bộ trong toàn hệ thống

- Tham gia đề xuất, cải tiến vận hành hệ thống điều chuyển giá vốn nội bộ FTP phù hợp với chiến lược hoạt động và kinh doanh từng thời kỳ

- Xây dựng khung lãi suất cho các sản phẩm, chương trình kinh doanh. Tham gia đánh giá các đề xuất sản phẩm, chương trình, chính sách KD về giá thành, hiệu quả, giá FTP các chính sách lãi suất, chương trình thúc đẩy kinh doanh từ các Khối kinh doanh trình Ban Lãnh đạo

4. Quản lý thanh khoản; Quản lý lãi suất, đo lường chênh lệch lãi suất trên sổ ngân hàng

- Rà soát các báo cáo giám sát và quản lý thanh khoản

- Kiểm soát số liệu tính toán, đo lường chênh lệch lãi suất trên sổ ngân hàng và các chỉ tiêu ảnh hưởng liên quan

- Phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi lãi suất tới tài sản nợ - tài sản có và lợi nhuận

5. Tham mưu, giúp việc cho HĐ ALCO

- Rà soát báo cáo, tổng hợp báo cáo, tài liệu, đặt lịch họp, lấy ý kiến biểu quyết thành viên, soạn Nghị quyết… đối với các cuộc họp ALCO (Thư ký ALCO)

- Đánh giá tham mưu các tờ trình, đề xuất lên HĐ ALCO liên quan đến chính sách quản lý thanh khoản, lãi suất thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng

6. Nhiệm vụ khác

- Tham gia xây dựng/vận hành/triển khai hệ thống báo cáo về các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động, chất lượng tài sản... của TCTD theo quy định của NHNN

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến mảng chức năng được phân công hoặc công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng Đơn vị/Ban lãnh đạo.

Job Requirement

1. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM
Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, quản trị kinh doanh
- Ngoại ngữ: Có khả năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh chuyên ngành mức khá hoặc tương đương trình độ B trở lên.
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản nợ - tài sản có hoặc phân tích tài chính, kinh nghiệm trong quản trị hệ thống báo cáo thông tin và xử lý dữ liệu

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Excel, Word, PowerPoint, và một số phần mềm cơ sở dữ liệu SQL, Oracle

2. YÊU CẦU NĂNG LỰC

- Hiểu biết về các hoạt động, sản phẩm và hệ thống tài chính ngân hàng
- Hiểu về các báo cáo quản trị, báo cáo NHNN/ kế toán tài chính ngân hàng/ kiểm toán ngân hàng
- Có khả năng đánh giá, phân tích thông tin kinh tế tài chính vĩ mô/vi mô
- Kỹ năng tổ chức công việc khoa học
- Khả năng hoạch định, kế hoạch công việc
- Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin hiệu quả
- Khả năng giám sát công việc và kết quả thực hiện
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, quản lý đội nhóm và hướng dẫn kèm cặp đội nhóm cùng phát triển
- Khả năng học hỏi và phát triển bản thân
- Tư duy sáng tạo

Ưu tiên có kinh nghiệm phân tích tài chính, kinh nghiệm trong Quản trị hệ thống báo cáo thông tin và xử lý dữ liệu 

 

Similar Jobs

Chuyên viên Thẻ và Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Yesterday
Chuyên viên Thẻ và Ngân hàng Số - KV Hà Nội
New

Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh Khách hàng Cá nhân - Hội sở Hà Đông (Hà Nội)

Salary: Negotiable
Posted 9 days ago
Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh Khách hàng Cá nhân - Hội sở Hà Đông (Hà Nội)

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc

Salary: 8,000,000 - 24,000,000 VND
Posted 62 days ago
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp - Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc

Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Salary: Negotiable
Posted 13 days ago
Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Chuyên viên Kế toán nội bộ - Hội sở Hà Đông

Salary: Competitive
Posted 13 days ago
Chuyên viên Kế toán nội bộ - Hội sở Hà Đông

Chuyên viên/CVC/CVCC Phòng chống rửa tiền

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Chuyên viên/CVC/CVCC Phòng chống rửa tiền

CV/CVC/CVCC Quản trị hệ thống (system management ) làm việc tại Hội sở Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 34 days ago
CV/CVC/CVCC Quản trị hệ thống (system management ) làm việc tại Hội sở Hà Nội

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 34 days ago
Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.