Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CV/CVC/CVCC Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALM) - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Xây dựng, rà soát quy định, quy trình, vận hành và giám sát Cơ chế Điều chuyển vốn nội bộ (FTP):

- Phân tích, đánh giá hiệu quả chương trình và đề xuất cơ chế giá FTP cho các chương trình sản phẩm ngân hàng;

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc, đề nghị của các Đơn vị kinh doanh liên quan đến FTP;

- Giám sát quản trị hệ thống tính toán, tổng hợp Thu nhập Chi phí FTP định kỳ.

2. Quản lý giá thành sản phẩm

- Giám sát theo dõi tình hình lãi suất của đơn vị và của toàn hệ thống thông qua lập và rà soát các báo cáo thành phần định kỳ;

- Thường xuyên thu thập thông tin và cập nhật về diễn biến thị trường (dữ liệu về lãi suất, thị trường OMO, bơm hút ròng của NHNN, thanh khoản.., các thay đổi và động thái, chiến lược của các đối thủ cạnh tranh…) để có đánh giá, dự báo phù hợp;

- Kiểm soát số liệu tính toán và rà soát các đánh giá các đề xuất miễn/giảm lãi suất, lãi phải thu, phí từ các Khối kinh doanh trình Ban TGĐ, ALCO, Hội đồng Miễn giảm lãi.

3. Hỗ trợ quản trị Bảng cân đối Tài sản nợ - Tài sản có

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến quản lý tài sản nợ -  tài sản có;

- Phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi lãi suất tới tài sản nợ - tài sản có và lợi nhuận;

- Phối hợp dự báo Bảng cân đối kế toán, Thu nhập lãi thuần (NII) và đề xuất phương án điều tiết cấu trúc tài sản nợ -  tài sản có nhằm tối ưu Bảng cân đối đạt lợi nhuận mục tiêu.

Job Requirement

1. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM
Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, quản trị kinh doanh
- Ngoại ngữ: Có khả năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh chuyên ngành mức khá hoặc tương đương trình độ B trở lên.
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản nợ - tài sản có hoặc phân tích tài chính, kinh nghiệm trong quản trị hệ thống báo cáo thông tin và xử lý dữ liệu

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Excel, Word, PowerPoint, và một số phần mềm cơ sở dữ liệu SQL, Oracle

2. YÊU CẦU NĂNG LỰC

- Hiểu biết về các hoạt động, sản phẩm và hệ thống tài chính ngân hàng
- Hiểu về các báo cáo quản trị, báo cáo NHNN/ kế toán tài chính ngân hàng/ kiểm toán ngân hàng
- Có khả năng đánh giá, phân tích thông tin kinh tế tài chính vĩ mô/vi mô
- Kỹ năng tổ chức công việc khoa học
- Khả năng hoạch định, kế hoạch công việc
- Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin hiệu quả
- Khả năng giám sát công việc và kết quả thực hiện
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, quản lý đội nhóm và hướng dẫn kèm cặp đội nhóm cùng phát triển
- Khả năng học hỏi và phát triển bản thân
- Tư duy sáng tạo

Ưu tiên có kinh nghiệm phân tích tài chính, kinh nghiệm trong Quản trị hệ thống báo cáo thông tin và xử lý dữ liệu 

 

Similar Jobs

CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 6 days ago
CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)
New

CV/CVC/CVCC Phân tích hệ thống dữ liệu (Data warehouse) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 41 days ago
CV/CVC/CVCC Phân tích hệ thống dữ liệu (Data warehouse) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 14 days ago
CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Đào tạo - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Salary: 15,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 15 days ago
Chuyên viên cao cấp Đào tạo - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.