Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám Đốc Trung Tâm Thẻ và Ngân Hàng Số - Hội Sở Hà Nội

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ thẻ và ngân hàng số của VAB, cụ thể bao gồm:
- Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ thẻ và ngân hàng số của toàn hệ thống;
- Chỉ đạo tổ chức triển khai và giám sát công tác phát triển dịch vụ thẻ và ngân hàng số tại toàn hệ thống; Hỗ trợ Chi nhánh tiếp thị, cung ứng các sản phẩm dịch vụ thẻ và ngân hàng số cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt;
- Chỉ đạo, giám sát, tổ chức vận hành và hỗ trợ kỹ thuật hệ thống thẻ hoạt động thông suốt 24/7/365;
- Đầu mối thiết lập, quản lí, củng cố các mối quan hệ hợp tác, phối hợp hoạt động giữa dịch vụ thẻ và ngân hàng số của VAB và các tổ chức thẻ trong và ngoài nước, giữa dịch vụ thẻ và ngân hàng số của VAB và dịch vụ thẻ của các ngân hàng khác;
- Phát triển hệ thống đối tác nhằm gia tăng lợi ích, tiện ích cho các KH thẻ và ngân hàng số của VAB;
- Chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động nghiệp vụ xử lý khiếu nại và quản lý rủi ro liên quan dịch vụ thẻ và ngân hàng số.

Job Requirement

- Trình độ: Tối thiểu trình độ Đại học, hệ chính quy, tập trung, dài hạn, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh.
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng; Ưu tiên ứng viên có thời gian giữ chức vụ Giám đốc hoặc Phó giám đốc TTT NHS hoặc tương đương từ 03 năm trở lên.
- Kiến thức:
+ Có kiến thức, hiểu biết về thị trường bán lẻ, thẻ và ngân hàng số.
+ Nắm vững các chính sách, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ về Thẻ, Ngân hàng Điện tử
+ Hiểu biết rộng về điều kiện thị trường sở tại, các rủi ro và hoạt động của các đối thủ. Có khả năng sử dụng và thực hiện các nghiên cứu thị trường và dữ liệu marketing.
+ Hiểu biết về hệ thống vận hành thẻ và ngân hàng số.
- Kỹ năng:
+ Có kỹ năng tổ chức, điều hành, lãnh đạo.
+ Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá; hoạch định chiến lược.
+ Tư duy Logic, chính xác.

Similar Jobs

CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 6 days ago
CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)
New

CV/CVC/CVCC Phân tích hệ thống dữ liệu (Data warehouse) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 41 days ago
CV/CVC/CVCC Phân tích hệ thống dữ liệu (Data warehouse) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 14 days ago
CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Đào tạo - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Salary: 15,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 15 days ago
Chuyên viên cao cấp Đào tạo - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.