Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Giám Đốc Khối Hỗ Trợ Vận Hành – Hội sở Quận Hà Đông

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện các công việc theo phân công của GĐ Khối HTVH, nhiệm vụ là một phần hoặc toàn bộ các hạng mục công việc dưới đây:
1. Xây dựng chính sách kèm theo các kế hoạch và chương trình truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài hệ thống VAB cùng các hoạt động đối nội, đối ngoại. Quản lý thông tin liên quan đến thương hiệu VAB. Quản lý hoạt động truyền thông và Marketing sản phẩm phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của VAB từng thời kỳ.
2. Triển khai công tác phát triển thương hiệu nhằm xây dựng VAB trở thành thương hiệu mạnh và có tính ứng dụng thực tiễn cao vào các sản phẩm, dịch vụ của VAB trong từng thời kỳ.
3. Xây dựng quy chế, quy trình, hướng dẫn, quản lý thực hiện công tác hành chính văn phòng, văn thư, lễ tân, an ninh, bảo vệ.
4. Quản lý và giám sát sử dụng tài sản cố định, công cụ lao động, mua sắm tập trung, bảo trì/bảo dưỡng trang thiết bị lao động tại Hội sở và hệ thống quản lý ngành dọc.
5. Xây dựng, phát triển, quản lý và tổ chức thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, hỗ trợ kinh doanh tập trung, đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn, chính xác theo xu hướng của thị trường tài chính trong và ngoài nước, đồng thời  phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của VAB.
6. Xây dựng, đề xuất chiến lược phát triển mạng lưới, quy hoạch mạng lưới đơn vị kinh doanh, kênh phân phối phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của VAB. Đồng thời tổ chức, giám sát thi công cơ sở vật chất, văn phòng, trụ sở theo đúng định hướng chiến lược và quy hoạch mạng lưới của VAB
7. Xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động Ngân quỹ của Hội sở theo mô hình quản lý kho quỹ tập trung, đảm bảo hoạt động kho quỹ toàn hệ thống luôn an toàn, khoa học, hiệu quả.
8. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kế toán giao dịch, quy trình giao dịch quầy nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và chất lượng dịch vụ giao dịch tại quầy.
9. Xây dựng, soạn thảo, nghiên cứu cải tiến và tổ chức giám sát thực hiện các chính sách về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại các đơn vị của VAB nhằm mục tiêu không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ khách hàng cũng như chất lượng dịch vụ nội bộ của VAB.
10. Xây dựng và tổ chức thực hiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng thông qua tổng đài Call Center
11. Xây dựng hệ thống quy trình/văn bản định chế, tổ chức thực hiện phần tác nghiệp (Back-office) và giám sát các hoạt động dịch vụ Ngân hàng giao dịch, hoạt động kinh doanh thị trường tài chính và hoạt động kho quỹ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các ĐVKD thuộc Hội sở VAB
12. Tham mưu cho Ban Điều hành các giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý, vận hành và giám sát các hoạt động của các ĐVKD hoàn thệ thống VAB

Job Requirement

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, ngoại thương, quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan trở lên.
• Ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí quản lý trong hoạt động hỗ trợ vận hành tại Ngân hàng.

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

• Am hiểu sản phẩm, hoạt động tài chính ngân hàng.
• Có kiến thức, kinh nghiệm về quản trị vận hành hệ thống
• Am hiểu về môi trường pháp lý trong ngành tài chính, ngân hàng.
 

Similar Jobs

CV/CVC/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp - Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
CV/CVC/CVCC Quản lý kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp - Hội sở Hà Đông
New

Chuyên viên/CVC/CVCC Kế hoạch và Quản trị Tài chính - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 10 days ago
Chuyên viên/CVC/CVCC Kế hoạch và Quản trị Tài chính - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Hà Đông, Long Biên)

Salary: Negotiable
Posted 18 days ago
Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Hà Đông, Long Biên)

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - Làm việc tại TSC Hà Đông - Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - Làm việc tại TSC Hà Đông - Hà Nội

CV/CVC/CVCC An ninh Thông tin - Mảng vận hành (Khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh)

Salary: Negotiable
Posted 10 days ago
CV/CVC/CVCC An ninh Thông tin - Mảng vận hành (Khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.