Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Phòng Phát triển Mạng lưới - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Job Description

I- Nhiệm vụ trọng tâm
1- Quản lý và triển khai các bộ phận phát triển mạng lưới và xây dựng cơ bản đảm bảo vận hành tốt công tác phát triển mạng lưới VAB một cách ổn định và hiệu quả.
2- Theo dõi và hỗ trợ các ĐVKD trong việc các hợp đồng đến hạn, thay đổi địa điểm.
3- Triển khai các chỉ đạo của HO về công tác PTML xuống các đơn vị kinh doanh thống nhất và đồng bộ.
4- Nhằm quản lý, kiểm soát tốt hơn các công việc của bộ phận QL&PTML đáp ứng yêu cầu của VAB
5- Quản lý và triển khai các công tác xây dựng cơ bản trên toàn hệ thống hiệu quả và kịp tiến độ phục vụ kinh doanh

II- Công tác quản lý hoạt động
*Xây dựng kế hoạch Phát triển mạng lưới và triển khai công tác Phát triển mạng lưới của VAB theo kế hoạch và chiến lược Phát triển mạng lưới đã được phê duyệt.
1. Xây dựng đề án thành lập/di chuyển chi nhánh/Phòng Giao dịch
2. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý (cả cơ quan Quản lý nhà nước và nội bộ VAB) đối với công tác Phát triển mạng lưới
3. Thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin kinh tế xã hội, thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh về công tác phát triển mạng lưới …
4. Hỗ trợ cung cấp thông tin và tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong việc xây dựng, quy hoạch địa bàn về Phát triển và Quản lý mạng lưới.
5. Tổ chức thực hiện khảo sát, tìm kiếm đàm phán hợp đồng thuê mặt bằng đặt trụ sở Chi nhánh, đối với các Chi nhánh được thành lập mới;
6. Phối hợp Chi nhánh và các Phòng/Ban Hội sở tổ chức thực hiện khảo sát đánh giá để lựa chọn mặt bằng cho các Phòng Giao dịch mới hoặc để thay đổi trụ sở Chi nhánh/Phòng Giao dịch hiện hữu trên cơ sở đề xuất của Chi nhánh.
7. Kiểm tra và có ý kiến đề xuất Ban lãnh đạo Phòng về hiệu quả việc thành lập Phòng Giao dịch của các Chi nhánh (do Chi nhánh đề xuất).
8. Xây dựng kế hoạch tổ chức khai trương trụ sở mới cho CN/PGD khi mở mới hoặc chuyển trụ sở
9. Xây dựng và triển khai các kế hoạch liên quan đến cải tạo, sửa chữa và di rời địa điểm theo kế hoạch PTML
10. Thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác do cấp trên giao
11. Chịu trách nhiệm với Lãnh đạo Khối về tổ chức quản lý công việc, quản lý nhân sự của Phòng
* Xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy định:
1.Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn  nghịêp vụ  xây dựng cơ bản và các mảng công việc liên quan tới phát triển mạng lưới;
2. Xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy định và tiêu chuẩn liên quan tới  ATM, POS
* Quản lý, giám sát việc triển khai các dự án, hoạt động  xây dựng cơ bản:
1. Lập tiến độ tổng thể Dự án; Kiểm tra hoặc lập phương án thiết kế/ hồ sơ thiết kế;
2. Tổ chức trình, báo cáo phương án thiết kế với Cấp có thẩm quyền;
3. Kiểm tra hoặc lập hạng mục công việc/khối lượng công việc;
4. Điều phối/giám sát các nhà thầu/ nhà cung cấp tại công trường;
5. Tham gia nghiệm thu khối/ chất lượng các hạng mục công việc thi công tại công trường
6. Hỗ trợ các Đơn vị trong công tác xây dựng cơ bản
7. Nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc Khối về công tác xây dựng cơ bản

 III. Công tác khác
1- Thực hiện các công việc theo phân công của Lãnh đạo Khối
2- Đề xuất các phương án giải quyết công việc
3- Tổ chức và quản lý nhân sự và công việc của bộ phận mình đáp ứng yêu cầu của quản lý.
4- Hoàn thành các công việc được Trưởng phòng giao theo đúng tiến độ
5- Giám sát hiệu quả công việc so với mục tiêu; Giám sát các mục tiêu / KPIs trong Phòng;
6- Tham gia đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại phòng
7- Trực tiếp huấn luyện, tư vấn, hướng dẫn và phát triển chuyên môn của các  nhân viên trong  Bộ phận

Job Requirement

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

1- Đại học chuyên ngành ngành Luật Kinh tế, dân sự, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Xây dựng hoặc Kiến trúc,…

2- Kinh nghiệm trong Chuyên môn nghiệp vụ:  tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực
- Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực phát triển mạng lưới
- Có kinh nghiệm làm tại vị tương đương hoặc tối thiểu 01 năm ở vị trí Phó Phòng Phát triển mạng lưới 

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

- Kiến thức về thủ tục, chính sách mạng lưới Ngân hàng;
- Kiến thức pháp luật dân sự,
- Kiến thức về hợp đồng thuê/mua BĐS
 - Hiểu biết về hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của hệ thống Ngân hàng.

- Có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, dữ liệu.
- Có kỹ năng quản lý thời gian và quản lý công việc.
- Kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng soạn thảo văn bản;
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng giao tiếp
- Tư duy sáng tạo, khả năng hoạch định nguồn nhân lực;

Similar Jobs

Chuyên viên Kế toán nội bộ (Quận Hà Đông)

Salary: Competitive
Posted 8 days ago
Chuyên viên Kế toán nội bộ (Quận Hà Đông)

Chuyên viên Thanh toán trong nước - khu vực Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
Chuyên viên Thanh toán trong nước - khu vực Hội sở Hà Đông

CVC/ CVCC Thanh toán Quốc tế - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
CVC/ CVCC Thanh toán Quốc tế - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Nhân viên lái xe - Hà Nội (khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm)

Salary: 6,000,000 - 7,000,000 VND
Posted 9 days ago
Nhân viên lái xe - Hà Nội (khu vực Cầu Giấy, Nam Từ Liêm)

Trưởng phòng khách hàng cá nhân - PGD Phan Đình Phùng

Salary: Negotiable
Posted 9 days ago
Trưởng phòng khách hàng cá nhân - PGD Phan Đình Phùng

Kiểm soát viên - PGD Văn Quán (Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 10 days ago
Kiểm soát viên - PGD Văn Quán (Hà Đông)

CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)/HCM

Salary: Negotiable
Posted 13 days ago
CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)/HCM

Chuyên viên Thẻ - Phụ trách Mảng Ngân hàng Số - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 13 days ago
Chuyên viên Thẻ - Phụ trách Mảng Ngân hàng Số - HO Hà Đông

Chuyên viên Thẻ - Mảng Thanh quyết toán và Đối soát - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 13 days ago
Chuyên viên Thẻ - Mảng Thanh quyết toán và Đối soát - HO Hà Đông

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.