Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Trưởng Phòng Phát triển ứng dụng - Phụ trách mảng Phân tích nghiệp vụ (Làm việc tại TSC Hà Đông - Hà Nội)

Job Description

 • Phụ trách nhóm nhân sự phân tích nghiệp vụ.
 • Phân tích các yêu cầu của đơn vị nghiệp vụ bằng kỹ thuật và đề xuất giải pháp dưới góc độ công nghệ chuyên sâu.
 • Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ và mô hình hóa và thiết kế hệ thống.
 • Nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo phòng các giải pháp chính sách liên quan.
 • Tổ chức và thực hiện khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ và mô hình hóa và thiết kế hệ thống.
 • Tư vấn chức năng, quy trình xử lý hệ thống.
 • Xây dựng tài liệu đặc tả theo quy định,
 • Thiết kế giao diện chức năng,
 • Đào tạo, hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên khác.
 • Tham gia đề xuất và biên sọan các tài liệu về quy định, quy trình họat động theo phân công.
 • Đề xuất, tìm kiếm các cơ hội phát triển sản phẩm dịch vụ mới cho các đơn vị nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu chung

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tin học - kinh tế, Tài chính - ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm trong việc phân tích thiết kế hệ thống các phần mềm
 • Có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án CNTT liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, thanh toán điện tử…
 • Am hiểu về quy trình phân tích nghiệp vụ và phát triển phần mềm.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về CSDL ORACLE, MSSQL, …
 • Có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương mại điện tử.
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc tài liệu chuyên ngành công nghệ thông tin.
 • Có khả năng sắp xếp và quản lý công việc của nhóm từ 3-10 nhân viên.
 • Khả năng tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động tổ chức chính xác, rõ ràng
 • Kỹ năng phân tích, mô hình hóa.
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày, làm việc nhóm / độc lập.
   

Similar Jobs

Chuyên viên Tập sự Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc

Salary: 2,000,000 - 2,000,000 VND
Yesterday
Chuyên viên Tập sự Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc
New

Chuyên viên Tập sự Quan hệ Khách hàng cá nhân - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc

Salary: 2,000,000 - 2,000,000 VND
Yesterday
Chuyên viên Tập sự Quan hệ Khách hàng cá nhân - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc
New

Tập Sự Giao dịch viên - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc

Salary: 2,000,000 - 2,000,000 VND
Yesterday
Tập Sự Giao dịch viên - VietABank FutureGen 2024 - Toàn quốc
New

CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)

Salary: Negotiable
Yesterday
CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)
New

Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội

Salary: Competitive
Posted 2 days ago
Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội
New

Thực tập sinh Tuyển dụng - Hội sở Quận Hà Đông - Hà Nội

Salary: 2,000,000 - 2,000,000 VND
Posted 4 days ago
Thực tập sinh Tuyển dụng - Hội sở Quận Hà Đông - Hà Nội
New

CVCC Phát triển mạng lưới - Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 8 days ago
CVCC Phát triển mạng lưới - Hội sở Hà Đông

CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 9 days ago
CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.