Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng Kế toán Giao dịch và Kho quỹ - KV Hà Nội

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Triển khai, thực hiện các giao dịch tại quầy, tư vấn các sản phẩm dịch vụ và chăm sóc khách hàng tuân thủ theo quy trình dịch vụ khách hàng hiện hành của VietABank

- Triển khai và thực hiện kế hoạch Kinh doanh theo phân công của Ban Giám đốc Chi nhánh

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán và kho quỹ

- Quản lý và chịu trách nhiệm, về chất lượng dịch vụ của phòng Kế toán giao dịch và kho quỹ hoặc theo mảng được phân công phụ trách

- Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác quản lý nguồn nhân lực của Phòng Kế toán Giao dịch và Kho quỹ

- Tham mưu cho cho Ban Giám đốc Chi nhánh về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhân sự tại đơn vị, Công tác đối ngoại: thiết lập và duy trì mối quan hệ với cơ quan, ban ngành, tại địa bàn hoạt động của đơn vị

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động kinh doanh của Phòng Kế toán Giao dịch và Kho quỹ cho Giám đốc Chi nhánh 

- Thực hiện các cong việc khác theo sự chỉ đạo, phân công của Giám đốc Chi nhánh hoặc Ban Lãnh đạo VietABank

Job Requirement

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kế toán, Tài chính Ngân hàng

- Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng 

YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM

- Tối thiểu 05 năm, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó ít nhất 02 năm làm việc tại vị trí Trưởng bộ phận/Kiểm soát viên, Phó/Trưởng phòng kế toán hoặc DVKH tương đương

Similar Jobs

Chuyên viên Call Center - Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
New

CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông, Hà Nội (mảng tín dụng)

Salary: Competitive
Posted 3 days ago
CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông, Hà Nội (mảng tín dụng)
New

Cộng tác viên Phát hành thẻ {HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI}

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
Cộng tác viên Phát hành thẻ {HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI}
New

Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro hoạt động
New

CV/CVC/CVCC Thanh toán thẻ Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
CV/CVC/CVCC Thanh toán thẻ  Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
New

Giao dịch viên - khu vực Hà Nội (Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên,...)

Salary: Negotiable
Posted 5 days ago
Giao dịch viên - khu vực Hà Nội (Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên,...)
New
TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN - CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - HỒ CHÍ MINH, HÀ NỘI
New

Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân ( KV TP Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai)

Salary: Negotiable
Posted 13 days ago
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân ( KV TP Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.