Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Cv/CVC Pháp chế và Giám sát tuân thủ - Làm việc tại Trụ sở chính Hồ Chí Minh

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Tham mưu, tư vấn pháp lý:
a) Tư vấn pháp lý đối với các hoạt động, tổ chức,…. trong toàn hệ thống VietABank và các công ty con trực thuộc.
b) Thực hiện tư vấn pháp lý và kiểm soát pháp lý đối với hợp đồng, thỏa thuận, văn bản giao dịch khác theo vụ việc phát sinh khi cấp có thẩm quyền tại VietABank ký kết hoặc ban hành các cam kết ra bên ngoài.
c) Tham gia hoặc hỗ trợ đàm phán giao dịch (nếu cần) theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. CVC
d) Phổ biến các văn bản, quy định pháp luật trên toàn hệ thống.
e) Nghiên cứu và trực tiếp góp ý hoặc làm đầu mối tổng hợp ý kiến để đánh giá, tư vấn đối với các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

2. Thẩm định tính pháp lý đối với các hệ thống văn bản tại VietABank:
a) Thẩm định tính pháp lý đối với tài liệu, văn bản định chế, biểu mẫu trước khi ban hành liên quan đến các hoạt động của VietABank.
b) Xây dựng và quản lý hệ thống biểu mẫu chung của VietABank.
c) Soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng mà VietABank và các công ty con trực thuộc VietAbank ký kết với bên thứ ba.

3. Thực hiện công tác giải quyết tranh chấp với bên thứ ba (không bao gồm công tác xử lý nợ, trừ trường hợp đặc biệt theo chỉ định của cấp có thẩm quyền):
a) Tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp với bên thứ ba khi có yêu cầu phát sinh.
b) Tư vấn và báo cáo cho cấp có thẩm quyền về định hướng giải quyết và cơ sở pháp lý của các hồ sơ tranh chấp.
c) Trực tiếp tham gia tố tụng tại tòa án, thi hành án và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu phát sinh tranh chấp theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

4. Thực hiện công tác quản lý hệ thống văn bản định chế, hệ thống mẫu biểu của VietABank:
a) Thực hiện quản lý hệ thống văn bản định chế, hệ thống mẫu biểu của VietABank.
b) Rà soát và cập nhật các văn bản định chế, văn bản nội bộ của VietABank và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
c) Soạn thảo các văn bản lập quy theo cấp độ HĐQT liên quan đến chế độ quản trị nội bộ trong hệ thống VietABank theo phân công của Trưởng Phòng.

5. Xây dựng, cập nhật quản lý hệ thống phân quyền, ủy quyền:
a) Quản lý cập nhật và soạn thảo hệ thống văn bản ủy quyền trên toàn hệ thống.
b) Xây dựng các văn bản nội bộ quy định, hướng dẫn về phân công, ủy quyền trên toàn hệ thống.
c) Trực tiếp thực hiện/tư vấn, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ về việc thay đổi giấy phép hoạt động của VAB theo phân công của Trưởng Phòng.

6. Thanh tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy định nội bộ và quy định của pháp luật  trong hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị trên toàn hệ thống:
a) Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với các quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của VAB ban hành.
- Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn và nguyên tắc để thanh tra, đánh giá tuân thủ trên toàn hệ thống.
- Xây dựng, đề xuất các quy trình, quy định về kiểm soát tuân thủ phù hợp với quy mô và định hướng hoạt động của VAB trong từng thời kỳ.
- Thực hiện thanh tra, kiểm tra kiểm soát định kỳ/đột xuất việc tuân thủ đối với hệ sản phẩm dịch vụ và đối với quy trình, quy định và phân quyền ủy quyền tại các đơn vị trên toàn hệ thống theo phân công của Trưởng Phòng. 
- Trực tiếp thực hiện thanh tra, kiểm tra giám sát việc tuân thủ qui định, qui trình.
- Đánh giá độc lập mức độ vi phạm, khách quan và là đầu mối theo dõi kết quả khắc phục, báo cáo cấp có thẩm quyền.
- Định kỳ thống kê các lỗi vi phạm và giám sát việc khắc phục sửa đổi nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trên toàn hệ thống.
- Kiện toàn hồ sơ/chứng cứ vi phạm và tham mưu mức độ xử lý kỷ luật trong quá trình vận hành hoạt động của VAB.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao tính tuân thủ trên toàn hệ thống.
- Thực hiện báo cáo về tính tuân thủ trên hệ thống định kỳ/theo yêu cầu.
- Lập và quản lý danh sách nhân sự nhạy cảm, thực hiện việc theo dõi các giao dịch liên quan đến nhân sự nhạy cảm để phòng ngừa xung đột lợi ích và rủi ro có thể xảy ra cho VAB.
b) Thanh tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và các yêu cầu của cơ quan chức năng:
- Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật, việc chấp hành chế độ, quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của VAB ban hành và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục, xử lý.
- Đầu mối/thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các Cơ quan hữu quan đối với các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Yêu Cầu Công Việc

-  Cử nhân trở lên chuyên ngành Luật, tài chính ngân hàng, kiểm toán

- Có thời gian làm việc từ 03 năm trở lên trong lĩnh vực tư vấn pháp luật/pháp chế/giám sát tuân thủ của các Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

- Có khả năng thực hiện nghiệp vụ pháp chế và tuân thủ.
-  Có hiểu biết về tổ chức và hoạt động nghiệp vụ trong ngành ngân hàng.
- Có khả năng nghiên cứu, tra cứu về pháp luật và nghiệp vụ ngân hàng tốt;

- Am hiểu các quy định pháp luật;
- Có hiểu biết chung về chính trị, xã hội;
- Khả năng nắm bắt công việc nhanh; tổ chức thực hiện công việc khoa học;

-  Khả năng tổng hợp, giao tiếp, trình bày (nói, viết) tốt; tư duy rõ ràng.

  

Việc Làm Tương Tự

CV/CVC/CVCC Quản trị hệ thống (system management ) làm việc tại Hội sở Hồ Chí Minh

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Hôm qua
CV/CVC/CVCC Quản trị hệ thống (system management ) làm việc tại Hội sở Hồ Chí Minh
Mới

Thực tập sinh Phòng Tuyển dụng (HCM)

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Hôm qua
Thực tập sinh Phòng Tuyển dụng (HCM)
Mới

Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách Kinh doanh [Khu vực Tp.HCM]

Mức Lương: Cạnh Tranh
Đăng tuyển 7 ngày trước
Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách Kinh doanh [Khu vực Tp.HCM]

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực TPHCM

Mức Lương: 6,000,000 - 24,000,000 VNĐ
Đăng tuyển 12 ngày trước
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực TPHCM

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Khu vực Tp.HCM

Mức Lương: 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
Đăng tuyển 12 ngày trước
Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Khu vực Tp.HCM

Giao Dịch Viên - KV TP. HỒ CHÍ MINH

Mức Lương: 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
Đăng tuyển 12 ngày trước
Giao Dịch Viên - KV TP. HỒ CHÍ MINH

Kết nối với VIETABANK

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.