Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên An ninh Thông tin (Governance) Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup

Job Description

1. Giám sát tuân thủ

 • Duy trì việc tuân thủ các quy định nội bộ, thông tư NHNN và tiêu chuẩn bảo mật có liên quan.
 • Hỗ trợ phát triển và duy trì các chính sách và quy trình bảo mật phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định của ngành.
 • Chuẩn bị và thực hiện các cuộc kiểm tra, đánh giá tuân thủ.   
 • Thực hiện và giám sát tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát an ninh.
 • Quản lý quy trình ứng phó sự cố bảo mật.
 • Điều tra các vi phạm an ninh và các sự cố an ninh mạng khác. Ghi lại các vi phạm an ninh và đánh giá thiệt hại mà chúng gây ra.        
 • Phân tích cảnh báo nhật ký hệ thống, xác định phương thức tấn công (TTPs) và thu thập dấu vết của kẻ tấn công.
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

2. Triển khai các giải pháp về ANTT

 • Tham gia thử nghiệm (PoC) các giải pháp về An ninh thông tin.
 • Phối hợp với đối tác và đơn vị nội bộ áp dụng giải pháp bảo mật cho hệ thống VAB.
 • Đánh giá hiệu lực, hiệu quả của các giải pháp ANTT trên toàn hàng.

Job Requirement

 • Trình độ đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc liên quan.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong mảng an toàn thông tin.
 • Có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng/công ty dịch vụ tài chính là một lợi thế
 • Có kiến thức về các khuôn khổ và tiêu chuẩn bảo mật (ví dụ: TT09, NĐ13, NIST, ITIL ISO 27001, SOC 2).
 • Ngọai ngữ: Đọc hiểu những thông tin, tài liệu bằng tiếng tiếng Anh.
 • Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp mạnh mẽ.
 • Khả năng làm việc độc lập và là một phần của nhóm.
 • Có kiến thức về giải pháp bảo mật SIEM, SOC là lợi thế

Similar Jobs

CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 6 days ago
CVC/CVCC Thúc đẩy Kinh doanh Bảo hiểm - Hà Nội (Hà Đông)
New

CV/CVC/CVCC Phân tích hệ thống dữ liệu (Data warehouse) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 41 days ago
CV/CVC/CVCC Phân tích hệ thống dữ liệu (Data warehouse) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 14 days ago
CV/CVC/CVCC Khách Hàng Chiến Lược - Hội Sở Hà Đông

Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Chuyên viên phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
CV/CVC/CVCC Ngân hàng Số - KV Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Đào tạo - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Salary: 15,000,000 - 25,000,000 VND
Posted 15 days ago
Chuyên viên cao cấp Đào tạo - Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.