Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản lý SLA - Hội sở Hà Đông

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Tham gia xây dựng văn bản và hệ thống SLAs. 

 • Nghiên cứu và góp ý kiến về nội dung để hoàn thiện dự thảo VBĐC và bảng SLA cam kết của các Khối/Phòng ban tại Hội sở VietABank soạn thảo 
 • Hướng dẫn thực hiện, trao đổi và phối hợp với đơn vị soạn thảo và các đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện quy trình tác nghiệp và bảng SLA cam kết do các Khối/Phòng tại Hội sở soạn thảo. 
 • Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế quy trình tác nghiệp và bảng SLA cam kết kịp thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành. 
 • Khảo sát quy trình tác nghiệp thực tế tại các đơn vị để xây dựng và điều chỉnh SLA phù hợp với thực tế. 
 • Tham gia xây dựng tài liệu Mô tả và phần mềm báo cáo tuân thủ SLA hoặc thực hiện báo cáo tuân thủ SLA thủ công 

- Lập báo cáo đánh giá tuân thủ SLA (định kỳ và đột xuất) của các đơn vị và cá nhân; Đề xuất chế tài áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân vi phạm tuân thủ SLA. 

- Kiểm soát nội dung, quy trình thực hiện (lưu đồ) đảm bảo tối ưu hóa quy trình cho người sử dụng và các bên liên quan, các chốt kiểm soát, sự phù hợp với cam kết chất lượng (SLAs) và các chỉ tiêu chất lượng đầu ra được xác định trong các quy trình. 

- Thực hiện các chương trình đánh giá, kiểm tra, kiểm soát tuân thủ quy trình và tuân thủ SLA (định kỳ và đột xuất) nhằm phát hiện các bất cập hiện tại; đề xuất cải tiến quy trình, thay đổi SLA cam kết và theo dõi hành động xử lý, khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá;  

- Rà soát và đề xuất/hỗ trợ Đơn vị nội bộ liên quan soạn thảo trình ban hành các quy trình và các bảng SLA cam kết còn thiếu. 

- Quản lý các ý kiến góp ý trong quá trình thực hiện quy trình và SLA cam kết, sử dụng biểu mẫu và sản phẩm dịch vụ của các đơn vị VietABank. 

- Lập kế hoạch soạn thảo mới/sửa đổi các quy trình và các bảng SLA cam kết của các Khối/Phòng tại Hội sở VietABank được phân công phụ trách. 

- Tham gia thực hiện các chương trình cải tiến hệ thống quy trình nghiệp vụ, bảng cam kết SLA của VietABank. 

- Kiểm soát thể thức VBĐC của VietABank trong quá trình soạn thảo và trước khi ban hành. 

- Phối hợp với TTĐT và các đơn vị liên quan thực hiện huấn luyện, đào tạo, kiểm tra kiến thức về quy trình tác nghiệp và tuân thủ SLA cam kết của VietABank trên toàn hệ thống. 

Job Requirement

1-      Trình độ:  

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng 
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...) 

2-      Kinh nghiệm: 

 • 3-5 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các ngân hàng thương mại, trong đó,  có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng và phi tín dụng của các ngân hàng thương mại. 
 • Hiểu biết cơ bản về quản lý qui trình tác nghiệp và SLA cam kết trong lĩnh vực tín dụng và phi tín dụng của ngân hàng thương mại.  
 • Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ tín dụng và phi tín dụng trong lĩnh vực ngân hàng 
 • Ưu tiên Nam giới và ứng viên đã đảm nhiệm chức danh quản lý kinh doanh tại Chi nhánh/ Phòng Giao dịch hoặc quản lý đơn vị nghiệp vụ tại Hội sở của các ngân hàng có quy mô tương đương trở lên. 

Similar Jobs

CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông, Hà Nội (mảng tín dụng)

Salary: Competitive
Posted 3 days ago
CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Khách Hàng Cá Nhân - HO Hà Đông, Hà Nội (mảng tín dụng)
New

CV/CVC/CVCC Thanh toán thẻ Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
CV/CVC/CVCC Thanh toán thẻ Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
New

Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)

Salary: Negotiable
Posted 4 days ago
Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Hội sở Hà Nội (Quận Hà Đông)
New
TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN - CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - HỒ CHÍ MINH, HÀ NỘI
New

Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân ( KV TP Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai)

Salary: Negotiable
Posted 13 days ago
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân ( KV TP Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai)

Chuyên viên chính phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 59 days ago
Chuyên viên chính phát triển sản phẩm & kinh doanh thẻ - HO Hà Đông

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.