You are here:   Cơ hội nghề nghiệp

Tiêu chí tìm kiếm

Tìm kiếm
Tổng số mẩu tin : 11 Số mẩu tin trên 1 trang
STTNgày đăngTên công việcĐịa điểmLươngNgày hết hạn
1 24/03/2015 Nhân viên định giá - AMC Đà Nẵng;Quảng NgãiThỏa thuận02/05/2015
2 19/03/2015 Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Tp.HCMThỏa thuận02/05/2015
3 19/03/2015 Chuyên viên thúc đẩy bán Tp.HCMThỏa thuận02/05/2015
4 17/03/2015 Chuyên viên kiểm sóat tín dụng Bạc LiêuThỏa thuận02/05/2015
5 17/03/2015 Chuyên viên/ CVCC Quan hệ Khách hàng Cá nhân Tp.HCM;Hà Nội;Đồng Nai;Bình Dương;Cần Thơ;An Giang;Bạc Liêu;Đà Nẵng;Quảng Nam;Quảng Ngãi;Bình Định;Đăk LắkThỏa thuận02/05/2015
6 17/03/2015 Chuyên viên/ CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Tp.HCM;Hà Nội;Đồng Nai;Bình Dương;Cần Thơ;An Giang;Bạc Liêu;Đà Nẵng;Quảng Nam;Quảng Ngãi;Bình Định;Đăk LắkThỏa thuận02/05/2015
7 17/03/2015 Chuyên viên/ CVCC quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn Tp.HCM;Hà Nội;Đà NẵngThỏa thuận02/05/2015
8 02/03/2015 Chuyên viên/ chuyên viên cao cấp Xử lý Nợ Tp.HCM;Bình Dương;An Giang;Bạc LiêuThỏa thuận02/05/2015
9 02/03/2015 Trưởng phòng kế toán và kho quỹ - PGD Tam Kỳ Quảng NamThỏa thuận02/05/2015
10 02/03/2015 Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - PGD Tam Kỳ Quảng NamThỏa thuận02/05/2015
12
Bạn biết đến website tuyển dụng của VietABank qua: