You are here:   Cơ hội nghề nghiệp

Tiêu chí tìm kiếm

Tìm kiếm
Tổng số mẩu tin : 17 Số mẩu tin trên 1 trang
STTNgày đăngTên công việcĐịa điểmLươngNgày hết hạn
1 02/03/2015 Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng Tp.HCMThỏa thuận02/05/2015
2 02/03/2015 CV/CVCC Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Khu vực Miền Trung Đà Nẵng;Quảng Nam;Quảng Ngãi;Bình Định;Đăk LắkThỏa thuận02/05/2015
3 02/03/2015 Chuyên viên/ CVCC quan hệ khách hàng cá nhân Khu vực Miền Trung Đà Nẵng;Quảng Nam;Quảng Ngãi;Bình Định;Đăk LắkThỏa thuận02/05/2015
4 02/03/2015 Chuyên viên/ CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Sở giao dịch Tp.HCMThỏa thuận02/05/2015
5 02/03/2015 Chuyên viên/ CVCC Quan hệ Khách hàng Cá nhân Sở giao dịch Tp.HCMThỏa thuận02/05/2015
6 02/03/2015 Chuyên viên/ CVCC quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - Sở giao dịch Tp.HCMThỏa thuận02/05/2015
7 02/03/2015 Chuyên viên/ chuyên viên cao cấp Xử lý Nợ Tp.HCM;Bình Dương;An Giang;Bạc LiêuThỏa thuận02/05/2015
8 02/03/2015 Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Hà NộiThỏa thuận02/05/2015
9 02/03/2015 Chuyên viên quản lý và khai thác tài sản Tp.HCM;Hà NộiThỏa thuận02/05/2015
10 02/03/2015 Nhân viên định giá - AMC Hà Nội;Bình Dương;An Giang;Quảng NgãiThỏa thuận02/05/2015
12
Bạn biết đến website tuyển dụng của VietABank qua: