You are here:   Cơ hội nghề nghiệp

Tiêu chí tìm kiếm

Tìm kiếm
Tổng số mẩu tin : 36 Số mẩu tin trên 1 trang
STTNgày đăngTên công việcĐịa điểmLươngNgày hết hạn
1 16/09/2014 Giao dịch viên - PGD Duy Xuyên Quảng NamThỏa thuận10/10/2014
2 16/09/2014 Giao dịch viên Tp.HCMThỏa thuận23/09/2014
3 13/09/2014 Trưởng phòng kế toán và kho quỹ - PGD Tam Kỳ Quảng NamThỏa thuận10/10/2014
4 13/09/2014 Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - PGD Tam Kỳ Quảng NamThỏa thuận10/10/2014
5 13/09/2014 Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - PGD Tam Kỳ Quảng NamThỏa thuận10/10/2014
6 13/09/2014 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Hội An Quảng NamThỏa thuận10/10/2014
7 13/09/2014 Nhân viên thủ quỹ - PGD Duy Xuyên Quảng NamThỏa thuận10/10/2014
8 13/09/2014 Kiểm soát viên - PGD Duy Xuyên Quảng NamThỏa thuận10/10/2014
9 13/09/2014 Trưởng phòng giao dịch - PGD Duy Xuyên Quảng NamThỏa thuận10/10/2014
10 13/09/2014 Chuyên viên kế toán - PGD Tam Kỳ Quảng NamThỏa thuận10/10/2014
1234
Bạn biết đến website tuyển dụng của VietABank qua: